ANAF are acces la bănci pentru conturile românilor

Începând cu data de 22.06.2017 a intrat în vigoare Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare, încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Asociaţia Română a Băncilor și Instituţiile de credit membre ale A.R.B. Obiectul acestui Protocol îl reprezință organizarea unui cadru de colaborare pentru stabilirea condiţiilor privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare.
Sistemul de comunicare a actelor de executare catre institutiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta, realizat în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, are în vedere debirocratizarea şi simplificarea procedurilor administrative, precum şi modernizarea şi eficientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Acest sistem asigură comunicarea actelor de executare emise de către organele fiscale centrale către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, respectiv a adreselor de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești.

Implementarea acestui sistem are ca principal obiectiv scurtarea duratei de comunicare a actelor de executare, reducerea costurilor de comunicare/operare pentru părţile implicate – A.N.A.F. şi instituţiile de credit precum și ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire în timp real.
Sistemul de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a fost implementat începând cu data de 23.06.2017.
Conform Protocolului, schimbul de documente şi informaţii între părţi se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare, iar prelucrarea datelor ce constituie obiectul acestuia intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor.

comunicat de presa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *