3 posturi vacante de ofiţer de poliţie,Specialitatea INVESTIGAȚII CRIMINALE.Recrutarea se face din sursă internă

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a scos la concurs trei posturi vacante de ofiţer de poliţie cu personal recrutat din sursă internă,prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale,  Specialitatea INVESTIGAȚII CRIMINALE.

Cele trei posturi vacante sunt ;

1. ofiţer principal I la Compartimentul Combaterea infracţiunilor contra patrimoniului al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi, prevăzută la poziţia 719 în statul de organizare al unităţii;

2. ofiţer principal I la Compartimentul Supravegheri judiciare al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei, prevăzută la poziţia 770/a în statul de organizare al unităţii;

3. ofiţer principal I la Compartimentul Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Oraşului Siret, prevăzută la poziţia 900 în statul de organizare al unităţii.

Validarea/invalidarea candidaturilor se va realiza de către comisia de concurs, rezultatul acestei activităţi urmând a fi publicat la 21.08.2017.

  Concursul se va desfăşura, în data de 26.08.2017 şi va consta, conform prevederilor art. 27^39 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 24 alin.(1) şi 25 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în susţinerea unui test scris – tip grila.

Ora şi locaţia desfăşurării probei scrise vor fi comunicate ulterior prin publicarea unui anunţ pe site-ul instituţiei, respectiv www.sv.politiaromana.ro, secţiunea Carieră, precum şi la avizierul unităţii.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00.

Candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la testul scris, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor, o singură dată şi doar cu privire la nota de la propria lucrare.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescătoare a notelor finale se va afişa la sediul unităţii organizatoare, precum şi pe pagina de internet a inspectoratului.

         Atenţie! Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *