Anunț public privind decizia etapei de încadrare.Direcția Silvică Suceava-Ocolul Silvic Crucea

DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA – OCOLUL SILVIC CRUCEA din com. Crucea, jud. Suceava titular al proiectului ”Drum auto forestier Lițu”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilan comuna Crucea, județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 15, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.09.2017.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *