Primăria Suceava angajează doi polițiști locali

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Poliției Locale Suceava, respectiv: polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – Biroului control activități comerciale. 

  Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, după cum urmează:
• proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
• proba scrisă;
• interviul.

Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 8 zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a;
• Proba suplimentară se va desfășura în data de 21 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul ”Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
• Proba scrisă se va desfășura în data de 26 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul:
– științe economice, științe administrative, științe juridice sau psihologie și științe comportamentale – pentru una din cele două funcții publice de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent
– științe economice – pentru cea de a doua funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an
• aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
– statura corespunzătoare:   pentru femei minim 165 cm înălțime
pentru bărbați minim 170 cm înălțime
– condiție fizică adecvată.

  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
– formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
– copia actului de identitate
– copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
– copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncăși/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
– cazierul judiciar
– formularul de Certificat medical pentru angajare și port armă în serviciu a personalului Poliției Locale Suceava (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie și de către medici specialişti
– declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

Distribuire articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *