DIICOT caută specialist arme, muniţii şi tehnici speciale de investigaţii

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de specialist arme, muniţii şi tehnici speciale de investigaţii în cadrul Structurii centrale a direcţiei. Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, din Calea Griviţei nr. 24, sector 1, Bucureşti şi constă în următoarele etape:
– selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
– proba scrisă, la data de 9 octombrie 2017, ora 10,00;
– interviu.
Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice:
 minim 9 ani vechime în specialitate studiilor absolvite, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, sociologie, psihologie, ştiinţe politice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică, informatică;
 să deţină sau să fi deţinut minim 4 ani calitatea de expert criminalist autorizat în domeniul expertiza balistică a armelor și munițiilor;
 perfecționări (specializări): studii sau cursuri de perfecționare în referire la: cercetare la faţa locului în cazul exploziilor; expertiza balistică a armelor de foc;
 să dețină un certificat autorizat in management de proiect;
 experiență în susținerea de prezentări specifice domeniului de activitate, certificată prin diplome de participare;
 aptitudini avansate în MS Office şi programe de prezentare, în tehnica fotografică şi videofilmare, editare foto şi video (Photoshop, Pinnacle Studio);
 cunoștințe limba engleză: nivel avansat.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul direcţiei, Serviciul de resurse umane, până la data de 25 septembrie 2017 şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, recomandare de la ultimul loc de  muncă, copie de pe carnetul de muncă, precum şi adeverinţa al cărei format standard a fost aprobat prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013.
Anexăm principalele atribuţii, tematica şi bibliografia pentru concurs, precum şi formularul de înscriere, adeverinţa-standard şi două declaraţii pe propria răspundere.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0214123225.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *