Noi metode de inventariere si de determinare a stării tehnice a drumurilor forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților puse în practică la DS Suceava

La  Direcția Silvică Suceava a avut loc în perioada 13-15 septembrie 2017, o instruire a personalului din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva cu privire la modul de culegere a datelor de teren și a introducerii /operării acestora în baza de date referitoare la infrastructura de transport forestier și la obiectivele de corectarea torenților din fondul forestier administrat de RNP – ROMSILVA. Acest demers oferă posibilitatea luării unor decizii în timp util cu privire la gestionarea și dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere.

La această instruire au participat cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, specialiști din cadrul RNP, precum și responsabilii cu inventarierea stării rețelei de drumuri forestiere din cadrul tuturor direcțiilor silvice din țară.

Instruirea s-a desfășurat pe raza Ocolului Silvic Râșca din cadrul Direcției Silvice Suceava, ocol ce gestionează o rețea de drumuri forestiere de aproape 80 km.

Cu ocazia acestei instruiri s-au experimentat noi metode de inventariere si de determinare a stării tehnice a drumurilor forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților prin utilizarea unei aparaturi de ultimă generație de tipul scaner și GPS geodezic.

Participanții la această instruire au fost împărțiți în mai multe echipe care s-au deplasat în teren, unde au măsurat efectiv drumurile forestiere, au punctat lucrările de artă și de apărare – consolidare și au stabilit starea tehnică a acestor drumuri. De asemenea s-au verificat o serie de obiective de corectarea torenților.

După deplasarea din teren au urmat discuții legate de cele constatate, apoi s-a trecut la operarea în baza de date creată de Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov. S-au purtat discuții cu privire la perceperea tarifului de peiaj pentru autovehiculele care circulă pe drumurile forestiere administrate de RNP pentru a se propune, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, o  metodologie unitară de calcul și încasare a acestui tarif.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *