ANAF reglementează utilizarea banilor din contul de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de act normativ
prin care se reglementează modul în care pot fi utilizate sumele din contul de TVA, în cazul înființării
popririi sau valorificării bunurilor.
Astfel, operațiunile care dau drept la debitarea contului de TVA, cu acordul ANAF, sunt:
a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită
competente;
b) înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de
executare silită competente;
c) înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau
instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
d) valorificarea bunurilor mobile/imobile sechestrate/confiscate, de către organele de executare
silită sau cele de valorificare a bunurilor confiscate competente.
Totodată, prin proiectul de ordin supus aprobării, se reglementează inclusiv documentul prin
care structura fiscală centrală își dă acordul pentru debitarea contului de TVA, care poate fi
reprezentat, după caz, de Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, Adresa de
înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, Adresa de înfiinţare a popririi
asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, Acordul pentru
debitarea contului de TVA, eliberat de structura de executare silită/valorificare in cazul valorificării
bunurilor.

Prin proiectul de act normativ, se reglementează și faptul că:
-în cazul popririi bancare, contul de TVA al debitorului poate fi debitat cu toată suma existentă în
cont până la concurența sumei înscrisă în adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
-în cazul popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi sau asupra sumelor pe care
debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul
datorat debitorului, în baza relaţiilor comerciale existente între acesta şi terţul poprit sau autoritatea sau
instituţia publică, după caz;
-în cazul valorificării bunurilor, contul de TVA poate fi debitat cu TVA-ul rezultat din valorificarea
bunurilor.
Reamintim că prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, a fost
stabilit faptul că persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.
316 din Codul fiscal, au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea
şi plata TVA. De asemenea, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din actul normativ mai sus invocat, conturile de
TVA ale persoanelor mai sus mentionate, se debitează și cu alte sume rezultate din operaţiuni care dau
dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui Agentiei Naționale de Administrare
Fiscală, cu acordul administrației fiscale.
* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro,
domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul
Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la
Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele
adrese:
• Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice si Mass-Media;
• Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în
Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF /

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *