ANAF supune dezbaterii publice Formularul 108

Orice reprezentanța a unei/unor persoane juridice străine datorează un impozit anual în
sumă de 18.000 lei, care se declară şi se plătește la bugetul de stat până în ultima zi a lunii
februarie, inclusiv, a anului de impunere, potrivit noilor reglementari ale Codului Fiscal.
În situația înființării/desființării reprezentanței impozitul datorat pentru anul de impunere
se calculează proporțional cu numărul de luni de funcționare a reprezentanței și se declară în
termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată / desființată, după caz.
În vederea administrării unitare a impozitului pe reprezentanță și a prelucrării automate
a declarațiilor fiscale, prin proiectul de ordin supus dezbaterii publice, se propune aprobarea
modelului și conținutului formularului 108 “Declarație privind impozitul pe reprezentanță”,
precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia.
Reamintim ca, incepând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr.25/2017, se modifică dispozițiile Capitolului III “Impozitul pe reprezentanţe” de la
Titlul VI din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările legislative au vizat, în principal, aspecte referitoare la stabilirea, declararea
și plata impozitului anual datorat de reprezentanța unei/unor persoane juridice străine,
autorizată să funcţioneze în România.
* * *
Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro,
domeniul INFO ANAF/ Transparența decizionalã. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul
Comunicare, Relatiii Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la
Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele
adrese:
• Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice si Mass-Media;
• Prin email la adresa presa@anaf.ro
Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în
Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *