ANAF/Situația angajatorilor cu datorii la plata asigurărilor sociale

Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din România,
157.798 de angajatori au restanțe de 15,99 miliarde lei în contul contribuțiilor sociale
obligatorii pentru pensii, sănătate și șomaj, conform declarațiilor fiscale, a deciziilor de
impunere și a deciziilor de calcul accesorii și obligații fiscale suplimentare emise de ANAF.
Din informațiile declarate în Formularul 112 reiese că la data de 30 septembrie 2017 acești
contribuabili aveau 2.076.097 de angajați.
Dintre cei 157.798 de angajatori cu datorii la plata obligațiilor de asigurări sociale,
155.102 au capital privat, iar 2.696 au capital de stat sau majoritar de stat. Totodata, 7.237
de angajatori din totalul menționat anterior se află în insolvență.
Agenția Națională de Administrare Fiscală întreprinde demersurile legale de
executare silită pentru recuperarea tuturor restanțelor la bugetul de stat. Facem mențiunea
că pentru contribuabilii în insolvență sau faliment dreptul ANAF de executare silită este
suspendat prin efectul Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, ANAF susține reincriminarea faptei de reținere la sursă și nevirare a
contribuțiilor sociale, pentru a reduce și simplifica obligațiile de declarare și plată pentru
persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator.
Precizăm că pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/restante se publică
trimestrial lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante mai mari de:
“a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor
fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice
în mod independent sau exercită profesii libere;
d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c)”,
conform art. 162 din Codul de procedură fiscală coroborat cu prevederile art. I din Ordinul
Președintelui ANAF nr. 590/2017.
De asemenea, reamintim că situația primilor 500 de debitori persoane juridice cu
obligaţii fiscale restante la bugetele de asigurări sociale înregistrate la 30 septembrie 2017 și
neachitate până la data publicării poate fi consultată la adresa
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/primii500contributii_1_09112017.pdf.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *