Proiect legislativ. Deputatul PSD, Emanuel Havrici susține aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună

Deputatul PSD, Emanuel Havrici susține  aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și Brună. Proiectul legislativ a fost inițiat de patru senatori și este sprijinit de sprijinit de 125 de deputați.

În expunerea de motive se arată că din structura de rasă a efectivului femel taurin catagrafiat în anul 2017 de către Agenția Națională de Zootehnie,Bălțata Românească reprezintă 31,9% din totalul efectiv. Scopul prezentei legi îl reprezintă instituirea  unei scheme de ajutor de stat,având ca obiectiv implementarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și/sau Brună,în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și sustenabilitate al femelelor. Prin acordarea ajutorului de stat pentru investiții în realizarea de ferme noi.adăposturi pentru animale de reproducție, inclusiv pentru prima populare,precum și de stimulare a asocierii în cooperative se urmărește eficientizarea activității acestui sector și implementarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și /sau Brună având în vedere îmbunătățirea nivelului de performanță și sustenabilitate a femelelor. De asemenea, prin prezentul program se urmărește atât menținerea efectivelor de bovine din cele două rase cât și eficientizarea sectorului de creștere a bovinelor din cele două rase.

Actul normativ reglementează înființarea de ferme și adăposturi noi pentru animale de reproducție cu capacități cuprinse între minim 50 de locuri de cazare și de maxim 300 de locuri de cazare/beneficiar ,o singură dată în cadrul acestui ajutor de stat,construcția fermelor și adăposturilor noi, achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente,respectiv echipamente pentru furajare și adăpare,microclimat,evacuarea și tratarea dejecțiilor,inclusiv, costurile generate legate în mod direct de aceste cheltuieli,achiziția sau producția de animale de reproducție pentru prima populare,trebuie să desfășoare activitate de creștere și exploatare a taurinelor o perioadă de minim 10 ani de la finalizarea investiției.Transferul,închirierea sau vânzarea investiției realizate prin Programu de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și/sau Brună se face cu preluarea obligației de menținere a activității de până la sfârșitul perioadei de 10 ani.

Valoarea totală a ajutorului de stat de 10 milioane de euro,care se asigură de la bugetul de stat,în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.Durata programului este 2018-2020 iar derularea programului se face prin direcțiile județene pentru agricultură.