Inculpații dintr-un megadosar de contrabandă condamnați cu suspendare sau achitați

Curtea de Apel Suceava a pronunțat astăzi, decizia finală într-un grup infracțional organizat de contrabandă.Astfel,instanța după deliberări  a decontopit pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor Hasna Vasile, Hasna Dumitru, Cârciu Petru Toader, Varvaroi Dorinel, Hasna Iliuţă Dragoş şi Şoflău Ioan şi le-a repus  în individualitatea lor.

Dosarul a  fost instrumentat de DIICOT -Serviciul Teritorial Suceava, aceștai fiind acuzați de constituire în  grup infracțional organizat, aderare la grup infracțional și contrabandă cu țigări. După lungi procese, instanța Curții de Apel Suceava a decis ca aceștia să nu stea după gratii ci acasă.

Astfel,au fost condamnați cu câte un an de  închisoare cu suspendare pe o perioadă de 3 ani  de încercare Hasna Vasile, Hasna Dumitru și  Varvaroi Daniel . Curtea de Apel achită pe inculpații Cârciu Petru Toader  zis Cîrţu,Hasna Iliuță Dragoș și Șoflău Ioan.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală respinge apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava şi inculpatul Olari Marius Iliuţă împotriva sentinţei penale nr. 145 din data de 28.04.2017 a Tribunalului Suceava, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpatul apelant Olari Marius Iliuţă la plata către stat a sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din apel. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală admite apelurile declarate de către partea civilă ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, inculpaţii COTOS DANIEL ALIN, COTOS CONSTANTIN, HASNA VASILE, HASNA DUMITRU, CÂRCIU PETRU TOADER, VARVAROI DORINEL, HASNA ILIUŢĂ DRAGOŞ, ŞOFLĂU IOAN şi COTOS RODICA (nume anterior Popescu) împotriva sentinţei penale nr. 145 din data de 28.04.2017 a Tribunalului Suceava În baza art. 419 C.pr.pen., extinde efectele apelurile admise cu privire şi la inculpaţii COTOS GHEORGHE şi COTOS RODICA (n. 13.04.1979). Desfiinţează, în parte, sentinţa apelată, şi, în rejudecare: Descontopeşte pedepsele rezultante aplicate inculpaţilor Hasna Vasile, Hasna Dumitru, Cârciu Petru Toader, Varvaroi Dorinel, Hasna Iliuţă Dragoş şi Şoflău Ioan şi le repune în individualitatea lor. I. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul HASNAVASILE pentru săvârşirea infracţiunii de ,,aderare la un grup infracţional organizat” prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( prin recalificarea faptei din ,,constituire grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 C.pen.). Condamnă inculpatul HASNAVASILE la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,contrabandă”, (actul material din 14.06.2009) prev. de art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 lit. a rap. la art.76 lit. b C.pen. 1969 coroborat cu art. 5 C.pen. Face aplicarea art. 71 alin.2 C.pen. din 1969 privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate pe o durată de 3 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat calculat în conformitate cu prevederile art. 82 C.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei, prev. de art. 83 C.pen. din 1969 (săvârşirea din nou a unei infracţiuni ân cursul termenului de încercare). În baza art. 71 alin.5 C.pen. din 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. II. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen., achită pe inculpatul HASNA DUMITRU zis Mitruţ pentru săvârşirea infracţiunii de ,,aderare la un grup infracţional organizat” prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( prin recalificarea faptei din ,,constituire grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 C.pen.). În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen., achită pe inculpatul HASNA DUMITRU pentru săvârşirea infracţiunii de ,,contrabandă”, prev. de art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. III. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul CÂRCIU PETRU TOADER zis Cîrţu pentru săvârşirea infracţiunii de ,,aderare la un grup infracţional organizat” prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( prin recalificarea faptei din ,,constituire grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 C.pen.). În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen., achită pe inculpatul CÂRCIU PETRU TOADER pentru săvârşirea infracţiunii de ,,contrabandă”, prev. de art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. IV. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul VARVAROI DORINEL pentru săvârşirea infracţiunii de ,,sprijinire la un grup infracţional organizat” prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( prin recalificarea faptei din ,,constituire grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 C.pen.). Condamnă inculpatul VARVAROI DORINEL, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de ,,contrabandă”, prev. de art. 26 C.pen. din 1969 rap. la art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 lit. a rap. la art.76 lit. b C.pen. 1969 coroborat cu art. 5 C.pen. (prin recalificarea faptei din complicitate la contrabandă prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006) Face aplicarea art. 71 alin.2 C.pen. din 1969 privind interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. din 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate pe o durată de 3 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpat calculat în conformitate cu prevederile art. 82 C.pen. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei, prev. de art. 83 C.pen. din 1969 (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare). În baza art. 71 alin.5 C.pen. din 1969 pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. V. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul HASNA ILIUŢĂ DRAGOŞ pentru săvârşirea infracţiunii de ,,aderare la un grup infracţional organizat” prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ( prin recalificarea faptei din ,,constituire grup infracţional organizat” prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 cu aplicarea art. 5 C.pen.). În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen., achită pe inculpatul HASNA ILIUŢĂ DRAGOŞ pentru săvârşirea infracţiunii de ,,contrabandă”, prev. de art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. În temeiul art. 396 alin. 5 rap la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen., achită pe inculpatul ŞOFLĂU IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de ,,contrabandă”, prev. de art. 270, 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 5 C.pen.

 

Completul de judecată a înlăturat obligaţii de plată a despăgubirilor civile

 

Înlătură din sentinţa apelată următoarele obligaţii de plată a despăgubirilor civile, stabilite în solidar în sarcina inculpaţilor, după cum urmează: 1. Cotos Daniel Alin şi Hasna Vasile zis Ciorsac, suma de 45.850 lei reprezentând c/v a 8490 pachete de ţigări marca Ronson de provenienţă ucraineană (act material din 14/15.05 2009); 2. Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin zis Strîmbu, Cotos Gheorghe zis Gică, Cotos Rodica (n. 13.04.1979) şi Hasna Vasile zis Ciorsac, suma de 37.840 lei, reprezentând c/v a 12 baxuri de ţigări de provenienţă ucraineană (act material din 15/16.06.2009); 3. Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin zis Strîmbu, Cotos Gheorghe zis Gică, Cotos Rodica (n. 13.04.1979) şi Hasna Iliuţă Dragoş, suma de 37.840 lei, reprezentând c/v a 12 baxuri de ţigări de provenienţă ucraineană (act material din 18/19.06.2009); 4. Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin zis Strîmbu, Cotos Gheorghe zis Gică, Hasna Dumitru zis Mitruţ (fratele lui Hasna Vasile) şi Hasna Iliuţă Dragoş, suma de 41.404 lei, reprezentând c/v a 16 baxuri de ţigări de provenienţă ucraineană (act material din 08/09.07.2009); 5. Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin zis Strîmbu, Cotos Gheorghe zis Gică şi Hasna Dumitru zis Mitruţ (fratele lui Hasna Vasile), suma de 39.603 lei, reprezentând c/v a 12 baxuri de ţigări de provenienţă ucraineană (act material din 11/12.07.2009); 6. Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin zis Strîmbu şi Cotos Gheorghe zis Gică, suma de 29.730 lei, reprezentând c/v a 9 baxuri de ţigări de provenienţă ucraineană (act material din 13/14.08.2009); Obligă inculpaţii, în solidar, la plata către partea civilă apelantă a accesoriilor aferente debitului principal astfel cum a fost stabilit prin sentinţa apelată, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data săvârşirii faptelor (în funcţie de fiecare act material în parte) şi până la data achitării acestora. Înlătură obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare din faza de urmărire penală şi prima instanţă stabilite în sarcina inculpaţilor Hasna Dumitru, Cîrciu Petru Toader, Hasna Iliuţă Dragoş şi Şoflău Ioan. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 cheltuielile judiciare din apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, partea civilă şi inculpaţii Cotos Daniel Alin, Cotos Constantin, Cotos Rodica (nume anterior Popescu) Hasna Vasile, Hasna Dumitru, Cîrciu Petru Toader, Hasna Iliuţă Toader, Varvaroi Dorinel şi Şoflău Ioan rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi de oficiu, în sumă de: 520 lei, – avocat Crăciunescu George, pentru inculpatul Cotos Gheorghe (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2026/14.08.2017), 520 lei, – avocat Andronic Elena, pentru inculpatul Juravle Vasile (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2022/14.08.2017); 520 lei, – avocat Catargiu Adrian, pentru inculpatul Coca Constantin (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2025/14.08.2017), 520 lei, – avocat Boşca Vasile, pentru inculpatul Cârciu Petru Toader (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2023/14.08.2017), 520 lei, – avocat Fetcu Ioana, pentru inculpatul Coca Rodica (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2027/14.08.2017), 360 lei – avocat Amarandei Silvia, pentru inculpatul Cotos Constantin (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2386/26.09.2017), 360 lei – avocat Alexe Luiza, pentru inculpatul Cotos (fostă Popescu) Rodica (conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2385/26.09.2017) se avansează din fondurile MJR în contul Baroului Suceava. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 9.01.2018.

 

 

Distribuire articol