În jur de 2.600 de suceveni au încasat necuvenit beneficii de asistenţă socială

Monitorizarea modului de acordare şi recuperare a beneficiilor de asistenţă socială, în vederea combaterii erorii, fraudei şi corupţiei a scos la iveală o serie întreagă de situaţii în care s-a abuzat de prevederile  legale în vigoare. Astfel, în urma verificărilor întreprinse, în rândurile celor 169.647 de beneficiari, inspectorii Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Suceava au identificat 2.576 de cazuri de plăţi necuvenite. „În 2017, Un accent deosebit s-a pus pe activitatea de identificare şi recuperare a debitelor constituite, ca urmare a unor drepturi necuvenite”, declară directorul executiv Ionuţ Adomniţei. Drept urmare, în scopul diminuării prejudiciului cauzat bugetului de stat, personalul specializat al AJPIS a constituit, în sarcina beneficiarilor cu pricina, debite în valoare de 2,248 de milioane de lei, cea mai mare parte a acestora, adică 2,222 de milioane de lei fiind  deja recuperată. Pe de altă parte, în anul la care facem referire, pe linia evaluării aplicării şi respectării reglementărilor privind beneficiile de asistenţă socială, AJPIS a avut 6 campanii de verificare la cei care au primit alocaţii pentru sprijinul familiei, venitul minim garantat, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi a altor drepturi legale. După verificarea a 1.647 de coduri numerice personale, inspectorii AJPIS au depistat 68 de situaţii în care s-au încasat sume la care cei în cauză nu erau îndreptăţiţi. „În baza unor petiţii şi sesizări, au fost organizate şi 5 inspecţii inopinate, însă nu s-au identificat nereguli cu impact financiar. De asemenea, este de precizat că nu s-a impus sesizarea organelor de urmărire penală”, subliniază Ionuţ Adomniţei, director executiv al Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Suceava.