ACTUALITATE

Patru infracţiuni la Legea minelor, descoperite de lucrătorii Inspecţiei pentru Resurse Minerale

În cursul anului 2017, Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale (CITRM) Cîmpulung Moldovenesc a avut 147 acţiuni de control geologic-minier, în cadrul acestora, pentru avizarea anuală de exploatare, fiind verificate 196 obiective, din tot atâtea avute în evidenţă. Raportul privind activitatea structurii în 2017 relevă că, în vederea obţinerii permisului de exploatare, avizate au fost 125 documentaţii tehnice. Conform informării prezentate în şedinţa Colegiului prefectural Suceava, latura de cercetare geologică a CITRM a vizat finalizarea activităţii de prospecţiuni în perimetrul Mănăila, în scopul extinderii exploatării minereului polimetalic de cupru, deja fiind depus raportul final. De asemenea, raportul final a fost depus şi de 2 cele 8 perimetre de exploatare a apelor minerale naturale şi baleneo-terapeutice, aflate în aria de competenţă. „În raza de competenţă a CITRM Cîmpulung Moldovenesc se află 14 agenţi economici care înregistrează restanţe la plata redevenţelor miniere în sumă de 328.309 de lei. Pentru doi dintre aceştia s-au aprobat eşalonări la plată, doi au intrat în insolvență, iar pentru ceilalţi 10 au fost luate măsuri în vederea recuperării debitelor”, se precizează în informarea prezentată în şedinţa Colegiului prefectural. Tot în cursul anului 2017, ca urmare a controalelor efectuate, inspectorii CITRM Cîmpulung Moldovenesc au aplicat 6 sancţiuni contravenţionale şi au făcut 4 notificări pentru infracţiuni la Legea 85/2003 a minelor. O amendă în valoare de 6.000 lei a fost dată pentru neraportarea cantităţilor de minereu exploatate şi a redevenţei datorate, iar o alta de 20.000 lei s-a aplicat pentru desfăşurarea activităţii în afara perimetrului autorizat. Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale (ITRM) Cîmpulung Moldovenesc funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale  de Resurse Minerale (ANRM),   având atribuţii de avizare şi controlul activităţii de cercetare geologică şi de exploatare a substanţelor minerale utile solide şi a apelor minerale naturale și balneo-terapeutice din 8 judeţe ale ţării.