Doi candidați înscriși pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Rădăuți.Concursul are loc pe 21 martie

Doar doi ofițeri s-au înscris pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipale Rădăuți.Este vorba de comisar șef Andrei  Daniel, șeful Secției Marginea  și adjunctul Poliției Rădăuți, comisar șef  Eugen Roman. Concursul ar urma sa aibă loc pe 23 martie.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul I.P.J. Suceava, în data de 21.03.2018, începând cu ora 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv un INTERVIU structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia stabilite de comisie.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă.