EVENIMENT

Brîul Maicii Domnului a poposit la Straja

Aleasă binecuvântare s-a revărsat peste bisericuţa Parohiei Straja II şi peste binecredinciosul popor din comuna Straja, judeţul Suceava. Cinstitul brâu al Maicii Domnului a poposit în bisericuţa cu hramul „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” din binecuvântata comună Straja.

Sfântul odor, ţesut de mâinile Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu din păr de cămilă, a fost adus în Bucovina spre închinare, de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, acolo unde se află şi icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Străina” (Panaghia Xenia).

Delegaţia care a însoţit brâul Maicii Domnului, formată din părintele Apostolos şi monahiile Antonia şi Andreea, vieţuitoare la Mănăstirea Kato Xenia, a sosit vineri, 23 martie, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde s-au săvârşit sfinte slujbe în cinstea sfântului brâu în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică,potrivit ziarului lumina.

Nenumăraţi credincioşi din împrejurimi, precum şi pelerini veniţi din alte zone au avut bucuria de a se închina cinstitului brâu al Maicii Domnului.

În ziua de 26 martie 2018, nepreţuitul odor al Maicii Domnului a poposit pentru câteva ore în bisericuţa Parohiei Straja II, prin osteneala şi purtarea de grijă a părintelui paroh Constantin Oprea. În dangăt de clopote, cu bucurie nespusă în suflete şi pe chipuri, preoţi şi credincioşi îmbrăcaţi în costume naţionale străjeneşti au umplut curtea bisericii de suflare caldă, aşteptând sosirea delegaţiei. Un grup de copii îmbrăcaţi în tradiţionalele straie de sărbătoare i-a întâmpinat, după obicei, cu pâine şi sare, pe cei care însoţeau cinstitul brâu. După primirea oficială s-a intrat în micuţa „Catedrală din Ţarincă”, cum o numeşte părintele paroh, unde un sobor de 10 preoţi şi 2 diaconi, precum şi credincioşii au îngenuncheat spre a aduce slavă, cinstire şi mulţumire Maicii Nădejdilor, precum şi sfântului ei omofor, săvârşindu-se slujba Acatistului Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului.

La sfârşitul slujbei, după ce a dat slavă lui Dumnezeu şi Maicii sale pentru bucuriile alese revărsate asupra comunităţii, părintele paroh Constantin Oprea a adus mulţumiri delegaţiei din Grecia, maicii stareţe de Mănăstirea Kato Xenia, Nimfodora, preoţilor slujitori, precum şi celor prezenţi la rugăciune. Părintele Gheorghe Solcan a rostit celor prezenţi un cuvânt de învăţătură şi întărire duhovnicească despre Maica Domnului şi cinstitul brâu. „În Biserica slavei tale stând, în cer ni se pare a sta, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească, deschide-ne nouă uşa milei tale.” Înainte ca cei prezenţi să înceapă închinarea, părintele delegat să însoţească cinstitul odor, Apostolos din Volos, a adresat celor prezenţi cuvinte de binecuvântare şi mulţumire pentru primire, după care a cântat în limba greacă un imn în cinstea Maicii Domnului.

Cu evlavie, recunoştinţă şi nădejde în Maica Domnului, credincioşii s-au închinat pe rând cinstitului brâu timp de aproximativ 5 ore, până la ultimul venit la închinare. La final, preoţii şi credincioşii prezenţi au îngenuncheat din nou în faţa odorului, aducând rugăciuni de mulţumire şi slavă pentru binecuvântarea revărsată peste sat, parohie, biserică şi credincioşi. În glasul cântării „Apărătoare Doamnă…”, cinstitul brâu a fost dus şi în Sfântul Altar de la demisolul bisericii, care poartă hramul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului.

sursa ziarul lumina.ro