Suceava, cel mai ridicat nivel de declaraţii fiscale în regim de autoimpunere

Pentru obligaţiile fiscale declarate de contribuabili, în regim de autoimpunere – declaraţii făcute sub rezerva verificării ulterioare -, Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a impus ca ţintă, pentru anul 2018, în dreptul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, un grad de depunere voluntară de 97%.

Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al AJFP Suceava a afirmat că  nivelul ţintă a fost stabilit de către ANAF, în mod diferenţiat pentru fiecare judeţ, având ca fundamentare realizările din perioada precedentă, „astfel încât demersul să aibă caracter stimulator”. Drept urmare, judeţelor aflate în coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, respectiv Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui li s-au atribuit ţinte cuprinse între 92,50% şi 97%, cu o medie de 95,5%, la nivel de Regiune.

 Oana Violeta Apetrea anunță că, pentru Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a fost adoptată ţinta cea mai ridicată, întrucât rezultatele anterioare au fost superioare, indicatorul calculându-se ca număr de declaraţii depuse în termen, raportat la numărul de declaraţii aşteptate „În perioada de adaptare a agenţilor economici la noua modalitate de depunere, unele situaţii speciale, cum ar fi expirarea valabilităţii certificatelor digitale, s-au reflectat negativ în nivelul indicatorului. Însă, efectele vor fi pozitive pe termen lung, având în vedere faptul că, la DGRFP Iaşi, AJFP Suceava se evidenţiază cu cel mai mare grad de migrare către mediul online în privinţa depunerii declaraţiilor”, subliniază Oana Violeta Apetrea, menţionând că a întreprins însemnate acţiuni în vederea creşterii nivelului de depunere a declaraţiilor online.

 Din punct de vedere valoric, indicatorul privind gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale este calculat ca raport între sumele încasate în termenele legale şi sumele declarate, conform obligaţiilor fiscale prevăzute de reglementările în vigoare. Din acest punct de vedere, pentru judeţul Suceava, ţinta stabilită pentru anul 2018 este programată la 85%. Drept urmare, în vederea creşterii valorii gradului de conformare voluntară la plata obligaţiilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava derulează acţiuni de asistenţă privind conştientizarea contribuabilului în raport cu obligaţiile fiscale, cum ar fi informări în presa scrisă, radio, televiziune, cât şi prin e-mail şi anunţuri online cu privire la termenele de declarare şi de plată. Concomitent sunt aplicate măsuri de executare silită „ca latură coercitivă a activităţii de colectare”.

„Menţionăm că există situaţii în care contribuabili de bună credinţă nu reuşesc să aibă un comportament fiscal conform, ca urmare a unor blocaje financiare. În aceste situaţii, organul fiscal îndrumă contribuabilii spre obţinerea unei eşalonări la plată”, a conchis  Oana Violeta Apetrea.