ANUNȚ LICITAȚIE CIUPERCI

Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 6 anunţă pentru ziua de  5 iunie  2018 , orele 12.00,  organizarea unei LICITAŢII  PUBLICE CU STRIGARE  la sediul unităţii, pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor comestibile (hribi, gălbiori, ghebe şi trufe) în sezonul 2018, din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru ocoalele silvice ale Direcției Silvice Suceava – cantitate totală 143,5 tone.

In data de  05 iunie 2018 între orele 9-11,00  se organizează

PRESELECŢIA

operatorilor economici specializaţi în achiziţia şi desfacerea ciupercilor comestibile.

Condițiile de participare la licitație, cantităţile de ciuperci pe loturi şi specii, modul de adjudecare în lcitație se  regăsesc  în caietul de sarcini, disponibil pe site-ul www.silvasv.ro și la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Relaţii suplimentare la Biroul comercial producţie, telefon 0230/217685 interior 288.