Finanţele sucevene şi-au depăşit planul de încasări cu peste 6 la sută

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a încasat, în  primele 6 luni ale anului 2018, venituri bugetare în valoare de 784,95 de milioane de lei, cu 46,35 de milioane de lei peste nivelul programat, cel de 738,60 de milioane de lei.  Drept urmare, conform, raportului privind activitatea instituţiei sucevene, gradul de realizare a programului de încasări pentru cel dintâi semestru al anului a înregistrat o depăşire cu 6,28%. Pe de altă parte, dacă la finele anului 2018 arieratele recuperabile ale persoanelor juridice totalizau 102,73 de milioane de lei, acestea au fost reduse, în intervalul 1 ianuarie-30 iunie 2018, până la 59,73 de milioane de lei. În ceea ce priveşte persoanele fizice, arieratele recuperabile aflate în sold la sfârşitul anului 2017 erau de 27,69 de milioane de lei, diminuarea fiind una până la 22,10 de milioane de lei, după primele 6 luni din anul în curs.   Conform Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, prin aplicarea măsurilor de executare silită, respectiv a somaţiilor, popririlor, sechestrelor de bunuri mobile şi de bunuri imobile, la bugetul statului s-au încasat 44 de milioane de lei. „S-au luat măsuri pentru încasarea recuperării arieratelor, cât şi de îmbunătăţire a procedurilor de valorificare a bunurilor în cadrul executărilor silite, insolvabilităţii şi stabilirii răspunderii solidare”, se evidenţiază în raportul privind activitatea AJFP Suceava. La sfârşitul primului semestru al anului 2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice avea în derulare 359 de eşalonări la plata obligaţiilor bugetare restante. Astfel, arieratele totale eşalonate, inclusiv dobânzile aferente perioadei de eşalonare se ridicau la 53.26 de milioane de lei, suma rămasă de încasat fiind de 41,85 de milioane de lei.