Virginel Iordache: Noi prevederi referitoare la creșterea fondului de carte din bibliotecile școlare

Senatorul PSD de Suceava  Virginel Iordache a anunțat azi că, în Senatul României a fost modificată și completată Legea bibliotecilor Nr.334/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unei noi prevederi referitoare la creșterea fondului de carte din bibliotecile școlare care trebuie sa fie de cel puțin 5% anual din numărul total de preșcolari și elevi din cadrul unității școlare. Fondurile necesare vor fi asigurate de Ministerul Educației.

,,Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare a fost adoptată.,, arată parlamentarul sucevean.

Amendamentele aduse de Comisia de învățământ la această propunere legislativă sunt următoarele: 1. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 38- (1) Finanțarea bibliotecilor școlare se face din bugetul anual al unităților de învățământ de stat în cadrul cărora funcționează, din fondurile alocate din bugetul Ministerului Educației Naționale. (2) Autoritățile locale pot finanța bibliotecile școlare. (3) Ministerul Educației Naționale prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv pentru achiziția de documente specifice bibliotecilor din subordine”. 2. După alineatul (13) al art. 40 se introduce un nou alineat, alin (14), cu următorul cuprins: “(14) Creșterea anuală a colecțiilor din bibliotecile școlare trebuie să fie minimum 5% din numărul tot al elevilor și preșcolarilor.

Distribuire articol