ACTUALITATE

Reabilitarea și modernizare infrastructură rutieră în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei 

În cadrul proiectului  Reabilitarea și modernizare infrastructură rutieră în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei se vor reabilita urmatoarele strazi : BISTRIȚEI, CHILIA, FORESTA, BÂRNAREL, EROILOR, PINULUI, SCHITULUI, SONDEI, DORNELOR, VASILE LIȚU, TELEFERICULUI ȘI UNIRII.
Stadiul proiectului: faza finală de atribuire a contractului de lucrări. Lucrările de construcții vor începe în primăvara anului viitor!

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional  Regional 2014 -2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructură de turism). Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional  Regional 2014 -2020 este  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est.

Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 938  a fost semnat în data de 22.12.2017.  Data începerii implementării proiectului este 22 decembrie 2017. Proiectul se defășoară pentru o perioadă de 36 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 14.823.842,95 lei