Acordare de finanțări nerambursabile în Municipiul Suceava

Viceprimarul Municipiului Suceava Lucian Harșovschi aduce la cunoștință locuitorilor urbei că alocarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale va continua și în anul 2019.

„Și anul trecut s-au alocat de la bugetul local fonduri nerambursabile pentru sport, educație și cultură atât în baza legii 350/2005 cât și în baza contractelor de asociere. Toate cele 39 de proiecte finanțate (10 pentru sport și 29 pentru cultură – educație) au însumat un total de 3.845.184 lei.
Alocarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte și acțiuni culturale va continua și în anul 2019. Cei interesați pot depune cererile de finanțare până pe 20 ianuarie.
Mai multe informații se pot solicita la telefon 0230212696 int. 237 – Primăria Municipiului Suceava„, aduce la cunoștință viceprimarul..