ANI: Incompatibilitate pentru sapte funcționari publici și un funcționar public cu statut special

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 7 foști și actuali funcționari publici și un funcționar public cu statut special, după cum urmează:

1. WILD ALINA DANIELAFuncționarpublic în cadrul Ministerului Muncii și Justiției SocialeINCOMPATIBILITATEÎn perioada 01 septembrie 2010 – 02 decembrie 2015, simultan cu deținerea funcției publice, a exercitat și funcția contractuală de specialist financiar în cadrul Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
2. SZABO CRISTINA,Funcționar public cu statut special în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Miercurea CiucINCOMPATIBILITATEÎn perioada 01 octombrie 2016 – 15 iulie 2017, simultan cu calitatea de funcționar public cu statut special la Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Miercurea Ciuc, a exercitat atribuții în cadrul unui Cabinet Medical Individual, care sunt în legătură directă sau indirectă cu cele prevăzute în fișa postului. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 51 din Legea nr. 293/2004, coroborate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
3. HOBORICI PETRE, Secretar al comunei Gura Văii, Județul BacăuINCOMPATIBILITATEÎn perioada 31 octombrie 2016 – 02 mai 2018 a deținut simultan funcția publică de secretar al comunei Gura Văii și funcția contractuală de consilier juridic în cadrul unei societăți comerciale de interes public local, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
4. GOLOGAN RODICA, Inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice BrăilaINCOMPATIBILITATEÎn perioada 01 ianuarie 2012 – 01 iunie 2015 a deținut și exercitat simultan calitatea de funcționar public în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, și funcția de cenzor al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Făurei, activitate remunerată care se află în legătură directă cu atribuțiile prevăzute în fișa postului, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
5. RECHIȚAN MIHAELA STANA, Inspector în cadrul Primăriei comunei Bîrzava, Județul AradINCOMPATIBILITATEÎn perioada 16 iunie 2016 – 05 noiembrie 2018 a deținut simultan funcția de inspector și calitatea de angajat în cadrul Școlii Gimnaziale „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, Școlii Gimnaziale Bîrzava, respectiv Școlii Gimnaziale „Ștefan Cicio – Pop” Conop, Județul Arad. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
6. PANTIȘ NICOLETA-SORINA, Funcționar public în cadrul Primăriei Tîrnova, Județul AradINCOMPATIBILITATEÎn perioada 21 septembrie 2011 – 23 februarie 2018, simultan cu funcția publică, a deținut și exercitat și funcția de contabil șef la Școala Gimnazială Tîrnova, respectiv la Școala Gimnazială Agrișu-Mare. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
7. CHIRU VIRGIL,fost Funcționar public în cadrul Primăriei Sectorului 3 BucureștiINCOMPATIBILITATEÎn perioada 19 martie 2015 – 26 iunie 2017, a deținut simultan funcția publică de auditor și pe cea de director economic în cadrul Regiei Autonome de Transport București, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.
8. VÎLCU EMILIAN CORNEL,Inspector șef adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă MehedințiINCOMPATIBILITATEÎn perioada deținerii funcției publice de conducere de inspector șef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, a candidat la alegerile locale din data de 11 iunie 2017 pentru funcția de primar al comunei Șimian, Județul Mehedinți, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, în vigoare la data evaluării.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

   · art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”;

   · art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

   · art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia„(3) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

  · art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruiaFuncţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Distribuire articol