Cursul postuniversitar “Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava organizează, pe parcursul a nouă săptămâni, cursul postuniversitar cu un pronunţat caracter practic “Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”. Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice universitare şi experţi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Cursul se va desfășura la sediul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, corp E, pe durata a 180 ore (9 săptămâni).

La finalul cursului, participanţii vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului, eliberat de Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, conform art. 173, al.6 din Legea 1/2011.

Actele necesare înscrierii:
– fişa de înscriere (se va procura de la organizator);
– diploma de licenţă în original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– copie după certificatul de naştere.

Plata taxei de participare – 2900 lei: Se achită prin ordin de plată sau la casieria Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, la începutul cursului. Se acceptă plata în două tranşe.

Înscrieri: Începând de la 18 februarie 2019 până în data de 18 martie 2019