Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: -27 martie 2019 începând cu ora 10 00 Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări provenit din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de ocoalele silvice: Broșteni, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Marginea, Falcău, Mălini, Râșca și Dolhasca. 3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 20 martie 2019, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii economici. 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor depune la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 19 martie 2019 ora 1600 prin una din următoarele modalităţi:direct la registratură, prin posta/curier sau prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat. 8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro. 9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului este 502,857 m3 ,din care pe sortimente: – lemn rotund pentru cherestea răşinoase: ____________________134,490 (m3 ); – lemn rotund pentru construcții rășinoase: ____________________36,737 (m3 ); – lemn rotund pentru celuloză rășinoase: ______________________11,890 (m3 ); – lemn foc : _____________________________________________47,170 (m3 ); – cherestea : ____________________________________________271,530(m3 ); – grinzi : _________________________________________________1,040(m3 ); şi respectiv pe specii şi grupe de specii: – răşinoase: ______________489,667 (m3 ); – fag: _____________________9,790 (m3 ); – diverse tari: ________________2,070 (m3 ); – diverse moi:_________________ 1,330 (m3 ); 10. Volumul de lemnul fasonat din loturile rămase neadjudecate la licitaţie se poate negocia potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Negocierea loturilor neadjudecate la licitaţie, se va face în data de 27 martie 2019 imediat după încheierea licitaţiei, în conformitate cu prevederile art.42 din Regulament. 11. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 15 martie 2019 12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288. Organizator, DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA DIRECTOR, Ing. Sorin CIOBANU