Dragnea și parlamentarii social democrați de Suceava, inițiatorii unui proiect de lege care a pus pe jar silvicultorii

 Președintele PSD Liviu Dragnea și parlamentarii social democrații de Suceava sunt  inițiatorii unui proiect de lege care a pus pe jar silvicultorii

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru asupra reconstituirea dreptului  de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997 a primit aviz nefavorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.  Proiectul a fost trimis spre avizare și la alte trei comisii. Camera Deputaților este Cameră decizională.

În expunere de motive în anul 2000 prin Legea nr. 1/2000 Statul Român a reglementat problema restituirii bunurilor bisericii confiscate abuziv de către regimul comunist. Însă având în vederea forma destul de variată a modului în care biserica a deținut în proprietatea,folosință, administrare sau înzestrare bunuri în fostele regiuni istorice ale României prevederile legislative nu au să acopere în totalitate sau destul declar toate aceste situații.

Potrivit Legii nr.1/2000,cu modificările și completările ulterioare,unitățile de cult care au avut în proprietate folosință,administrare, înzestrare sau administrare terenuri forestiere au dobândit dreptul de a primi în proprietate suprafețe de păduri în limita maximă de 30 ha.Dacă în vechiul regat,Legea nr.61/193t a reglementat situația terenurilor mănăstirilor în cazul Bucovinei, Legea privind organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina din anul 1925 a reglementat situația juridică a Fondului Bisericesc Român al Bucovinei, fundație ce a fost lichidată prin Decretul 273/1949 și al cărui patrimoniu a fost preluat de stat. Astfel prinLegea nr 261/2008 a fost reglementată situația prevăzută de Legea 61 însă situația patrimoniului bisericesc reglementat prin Legea de Organizare a BOR din anul 1925 a fost omisă.