Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: – 17.04.2019, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovița, Stulpicani; – 18.04.2019, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata. 3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 11 aprilie 2019, ora 900. La preselecţie nu participă operatorii economici. 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor depune la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 10 aprilie 2019 ora 16 00 prin una din următoarele modalităţi:direct la registratură, prin posta/curier sau prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat. 8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului (www.silvasv.ro )şi pe site-ul www.rosilva.ro,. 9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului este 51889,870 m3 ,din care pe sortimente: – buștean furnir tehnic fag: _________________________134,000 (m3 ); – buștean gater răşinoase: _______________________33756,880 (m3 ); – buștean gater fag: _____________________________5440,020 (m3 ); – buștean gater stejari: _____________________________99,200 (m3 ); – buștean gater paltin: ____________________________306,580 (m3 ); – buștean gater frasin: _____________________________33,360 (m3 ); – buștean gater diverse tari: ________________________445,440 (m3 ); – buștean gater diverse moi: ________________________165,120 (m3 ); – lemn rotund pentru celuloza: _____________________1771,8000 (m3 ); – lemn rotund pentru construcții: ___________________3403,250 (m3 ); – lemn foc rășinoase: ____________________________6283,120 (m3 ); – lemn foc diverse moi: ____________________________51,100 (m3 ); şi respectiv pe specii şi grupe de specii: – răşinoase: _______________45068,650 (m3 ); – fag: ______________________5574,020 (m3 ); – stejari_______________________99,200 (m3 ); – paltin: ____________________317,580 (m3 ); – frasin: _____________________33,360 (m3 ); – diverse specii moi: __________332,620 (m3 ); – diverse specii tari: ____________464,440 (m3 ); Volumul total de lemn fasonat de 51889,870 m3oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC- C109255). Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a UAT Vatra Dornei (administrat de OS Vatra Dornei), UAT Horodnic de Jos și Marginea (administrat de OS Marginea) este 559,000 m3 , din care pe sortimente: – buștean gater răşinoase: ________________________530,000 (m3 ); – lemn rotund pentru celuloza: _____________________ 29,000 (m3 ); şi respectiv pe specii şi grupe de specii: – răşinoase: ______________559,000 (m3 ); 10. Volumul de lemn fasonat din loturile rămase neadjudecate la licitaţie se poate negocia potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Negocierea loturilor neadjudecate la licitaţie, se va face în data de : – 17.04.2019 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta,Vama, Moldovița, Stulpicani, imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale; – 18.04.2019 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata, imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale. 11. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04 aprilie 2019 12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: – Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288. Organizator, DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA