Cartier de locuințe în zona Săliște din Suceava.Primăria vrea să elaboreze Planul Urbanistic Zonal

Încă un cartier de locuințe în Suceava. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 7865 în opt parcele și construirea unui cartier de locuințe unifamiliale cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 10.000 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 7865, situat în extravilanul municipiului Suceava, la locul numit ”Săliște”, inițiator VÂRVARA SILVIA. Potrivit anunțului Primăriei Suceava,  publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 07.06.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare.