Legenda Dealului Leahului de la Voitinel. Ștefan Vodă a apărat țara, nimicitând leșii cu săgeți de foc

Puțini sunt cei care știu legenda Dealului Leahului de la Voitinel. Dacă în cărțilede istorie apar nume care nu au nicio legatura cu trecutul țării, despre Dealul Leahului nu apare nimic. Insa legendele sunt mult mai bine pastrate in popor si transmise din generatie in generatie. Ștefan Vodă a apărat țara, nimicitând leșii cu săgeți de foc. 

,,Nu ştim din care pricină dar, într-un an, intrând iarăşi leşii în Moldova şi îndeptându-se către Suceava, prădau şi pustiau în tot locul întocmai cu alţi năvălitori.. de li se rupea inima şi-i umplea de mare jale pe bieţii români.. Şi tot aşa umblând leşii, iacă ajunseră aproape de Rădăuţi. Auzind Ştefan Vodă năpasta, grabnic adună oastea şi se porni împotriva lor iar când ajunseră leşii în partea de răsărit a Horodnicului de Jos, iată că Ştefan le ieşi înainte şi începu a-i lua la răfuială după obiceiul său de a certa pe năvălitori.

 Leşii, care până aci nu întâmpinară nicio oprelişte, văzându-se împresuraţi şi bătuţi măr de Ştefan Vodă şi cunoscând prea bine cine-i şi ce poate omul acesta, o rupseră la goană îndărăt. În groaza lor însă şi fiindcă nici soarele nu-i mai ajuta fiind demult apus, nu apucară drumul pe care veniseră ci o luară pe Colnicul. Pe cea vreme Colnicul era acoperit cu păduri dese… Trecură cum putură pârâul Munteanca, ieşiră în Brădet şi de-aci se îndreptară spre Voitinel. Ştefan Vodă, furios că leşii nu vrură să stea la luptă dreaptă cu dânsul ci îşi luaseră tălpăţiţa ascunzându-se în crânguri, trimise de grabă o parte din oaste pe cărări numai de el ştiute, să le iasă înainte iară el, cu oştirea rămasă, o luă pe urma leşilor şi, cum îi ajungea, cum le făcea de petrecanie.. Iar când leşii au ajuns pe un deal de lângă Voitinel unde se opriră să se odihnească, Ştefan Vodă puse oşti pe dealul Horodnicului şi pe Dealul Slatinei, aruncă săgeţi de foc asupra leşilor şi începu a-i nimici din două părţi deodată.Leşii s-au apărat cât au putut dar, deh ! Cine-i puse să calce o ţară străină care-şi vedea ale ei… şi încă pe-a lui Ştefan Vodă… Puţini au scăpat cu viaţă şi aceia au fugit mâncând pământul spre ţara lor.. Şi pentru că mai tot dealul unde s-a întâmplat istoria asta era presărat cu trupuri de leşi, de-atunci, dealul s-a chemat Dealul Leahului. Iară după ce Ştefan a scăpat ţărişoara de năvălitori a pus de s-au strâns leşurile şi le-au acoperit cu ţărână ca să fie înmormântaţi. Şi pre cum a poruncit, chiar aşa s-a întâmplat căci, cine-ar fi stat împotriva domnitorului ?! S-au făcut cinci movile în partea de răsărit a satului Horodnicul de Jos, taman pe locul unde le-a ieşit Ştefan Vodă leşilor înainte iară cinsprezece s-au făcut de-a lungul Colnicului. În movilele astea, cărora românii din vecinătate le zic Uricele lui Ştefan, zac leşii care cutezau să calce ţara pe timpul lui Ştefan pentru a o prăda şi a o pustii, fără vreo pricină…,,