Certificare Forest Stewardship Council pentru 24 de ocoale silvice sucevene

Fondul forestier proprietate publică a statului, administrat de Direcţia Silvică Suceava, a urmat etapele procesului de certificare conform standardului FSC (Forest Stewardship Council), fiind inclus, din nou, în certificatul FSC România, valabil până în anul 2023. Suprafața totală a fondului forestier certificat, actualizată la începutul anului 2019, este de 272.490 de hectare, dintre care 263.859 de hectare sunt acoperite cu păduri, 1.901 de hectare reprezintă terenuri din clasa de regenerare, iar 6.730 de  hectare sunt terenuri pentru asigurarea hranei vânatului sau terenuri neproductive.

De asemenea, conform informațiilor de e pe pagina web a instituției sucevene, în suprafața de fond forestier certificat administrat de către Direcţia Silvică Suceava este integrat un areal de 49.7000 de hectare de arii naturale protejate, reprezentate prin parcuri naționale (1.900 de hectare), rezervații științifice sau naturale (4,200  de hectare) și situri Natura 2000 (43.6000 de hectare). Totodată, în cadrul suprafeţelor certificate au fost desemnate zonele în care intervenţiile de exploatare a masei lemnoase nu au scop comercial, denumite generic ,,suprafeţele 5%”, reprezentând 15.100 de hectare, cât şi suprafeţele destinate conservării biodiversităţii, respectiv ,,suprafețe 10%, 60.800 de hectare. În județul Suceava sunt certificate 24 de ocoale silvice, FSC (Forest Stewardship Council) fiind o organizație independenta, neguvernamentală și non-profit constituită în anul 1993, în vederea promovării un management forestier responsabil în pădurile din întreaga lume. Prin achiziționarea de produse independent certificate se garantează că lemnul utilizat la producerea acestora provine din păduri gestionate durabil, pe criterii sociale, economice și ecologice.

Distribuire articol