Poliția Județeană a scos la concurs posturile de șef de post la Zamostea, Marginea și Gălănești

Inspectoratul Județean de Poliție  a scos la concurs posturile de șef de post la Zamostea, Marginea și Gălănești.

Pentru Zamostea,   concursul/examenul se va desfăşura la sediul I.P.J. Suceava, în data de 16.10.2019începând cu ora 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv un INTERVIU structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia stabilite de comisie.

Pentru posturile de șef de post de poliție  Comunal Marginea și Gălănești pentru ocuparea posturilor vacante, prin recrutare cu personal (agenţi de poliţie) din sursă internă concursul/examenul se va desfăşura la sediul I.P.J. Suceava, în data de 17.10.2019începând cu ora 10.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv un INTERVIU structurat pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia stabilite de comisie.