Întâlniri cu sucevenii care vor să acceseze ajutoare de stat

Direcţia Generale Regională a Finanţelor Publice Iaşi a organizează, la nivelul  structurilor judeţene din raza de competenţă, sesiuni de instruire a operatorilor economici interesaţi în accesarea ajutoarelor de stat.

Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţean a Finanţelor Publice  Suceava informează că respectivul sprijin este în acord cu politicile Ministerului Finanţelor Publice de “flexibilizare” a procesului de implementare a schemelor de ajutor de stat, stabilite prin  HG nr. 476 nr. 2018 cu privire la modificarea şi completarea HG nr. 807 din 2014.

„Aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare”, subliniază Oana Violeta Apetrea, conform căreia Biroul “Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate” din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi este punct de informare locală  permanentă pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat. În judeţul Suceava, instruirea contribuabililor interesaţi să acceseze ajutoare de stat vor avea loc pe 5 decembrie şi pe 16 decembrie, la sediul AJFP din municipiul Suceava începând cu ora 10.00.