DGA are la secțiunea Prevenire un citat din Mihai Eminescu

Direcția Generală Anticorupție are la secțiunea Prevenire de pe site-ul instituției un citat din luceafărul poeziei românești.

„Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea corupţiei şi a nulităţii recompensate […]. Aceasta priveliște îi ia poporului încrederea în valoarea muncii si în siguranța înaintării prin meritˮ.

 Mihai Eminescu

Care sunt însă strategiile de prevenire a DGA:

Prevenirea săvârșirii faptelor de corupţie reprezintă identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei acestora, Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 stabilind sub formă de principiu faptul că aceste activități sunt prioritare şi imperative.
Prevenirea faptelor de corupție reprezintă unul dintre cele două domenii principale de activitate ale Direcției Generale Anticorupție, cele mai
relevante categorii de activități de prevenire fiind:

 • Activităţi de informare şi instruire anticorupţie a personalului Ministerului Afacerilor Interne;
 • Campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului ministerului şi cetăţenilor;
 • Managementul riscurilor de corupţie;
 • Evaluarea reacţiei instituţionale la corupţie;
 • Activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii;
 • Efectuarea testelor de integritate.
 • Gestionarea Call Center-ului anticorupție 0800.806.806.

Activitatea direcției este orientată atât către funcționar, cel de la care se așteaptă un comportament integru în mod constant, cât și către cetățean, în calitatea acestuia de beneficiar al serviciilor publice, din partea căruia se dorește o atitudine caracterizată prin cinste și moralitate.
Documente care stau la baza activității de prevenire a corupției:

 • Strategia Națională Anticorupție 2016-2020;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2018 privind organizarea și desfășurarea   activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție, aprobat prin Ordinul MAI nr. 158 din 19 decembrie 2017;
 • Protocoale de cooperare cu diverse instituții, asociații sau organizații neguvernamentale.