Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: – 22.01.2020, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului,;
– 23.01.2020, ora 1000 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Dolhasca, Pătrăuți și
Adâncata.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul
Suceava, Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare.
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 16 ianuarie 2020, ora 900. La preselecţie nu participă operatorii economici.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea licitaţiei, se vor depune la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul
în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 15 ianuarie 2020 ora 16. 00 prin una din următoarele
modalităţi:direct la registratură, prin posta/curier sau prin poşta electronică, format pdf,
semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului (www.silvasv.ro )şi pe site-ul www.rosilva.ro,.
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului este
41940,880 m3,din care pe sortimente:
– buștean gater răşinoase: _______________________23010,820 (m3);
– buștean gater fag: _____________________________3889,220 (m3);
– buștean gater stejari: ____________________________126,220 (m3);
– buștean gater paltin: ____________________________212,790 (m3);
– buștean gater frasin: ___________________________105,100(m3);
– buștean gater cires: _____________________________29,300(m3);
– buștean gater tei: _______________________________11,000(m3);
– buștean gater diverse tari: _______________________119,090(m3);
– buștean gater diverse moi: _______________________14,230(m3);
– lemn rotund pentru celuloza: ____________________2383,920(m3);
– lemn rotund pentru construcții: __________________2462,440(m3);
– lemn foc rășinoase: ___________________________9544,000(m3);
– lemn foc diverse moi: ___________________________32,750(m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: _______________37376,610(m3);
– fag: ______________________3892,430 (m3);
– stejari_______________________126,220(m3);
– paltin: ____________________218,640 (m3);
– frasin: ____________________105,100 (m3);
– cireș: ______________________29,300 (m3);
– tei: ________________________11,000 (m3 );
– diverse specii moi: ___________58,590 (m3);
– diverse specii tari: ___________122,990 (m3);
Volumul total de lemn fasonat de 41940,880 m3 oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC- C109255).
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a UAT Monor
(administrat de OS Dorna Candrenilor), UAT Vatra Dornei (administrat de OS Vatra Dornei) , UAT Stulpicani
(administrat de OS Vatra Dornei şi OS Stulpicani ) şi UAT Marginea (administrate de OS Marginea), este
1027,650 mc, din care pe sortimente:
– buștean gater răşinoase: ________________________610,650 (m3);
– buștean gater fag: _____________________________110,000 (m3);
– buștean gater paltin: ____________________________3,000 (m3);
– lemn rotund pentru celuloza: _____________________51,000 (m3);
– lemn foc: ___________________________________253,000 (m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: ______________914,650 (m3);
– fag: _____________________110,000 (m3);
– paltin: _____________________3,000 (m3);
9. Volumul de lemn fasonat din loturile rămase neadjudecate la licitaţie se poate negocia potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Negocierea loturilor neadjudecate la licitaţie, se va face în data de : – 22.01.2020 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta,Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale;
– 23.01.2020 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de ocoalele silvice Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata,imediat după terminarea licitației de la aceste ocoale.
10. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 13 ianuarie 2020
11. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: –
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/522.564, 0230/216.785 interior 227/288.

Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
DIRECTOR,
Ing. Sorin CIOBANU

Distribuire articol