Curtea de Conturi:Majorări salariale, indemnizaţii şi sporuri acordate necuvenit în 6 primării sucevene

Camera de Conturi Suceava a descoperit, în urma misiunilor de audit efectuate, o serie întreagă de nereguli în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale, în concordanţă cu legea bugetară, cât şi cu destinaţia stabilită.

În cauză sunt primăriile din Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Breaza, Burla, Cacica, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Dornești, Dorna Arini, Fîntînele, Frătăuții Noi, Ilișești, Preutești, Straja, Udești şi Vulturești, în urma auditării inspectorilor instituţiei amintite identificând, la categoria cheltuieli de personal, un prejudiciu de 821.000 lei şi abateri financiar-contabile de 65.000 lei.

Astfel, conform Raportului privind finanţele publice locale în 2018, în Rădăuți şi Udești, auditorii au scos la iveală abateri privind la drepturi salariale acordate nelegal prin stabilirea eronată a salariului de bază, pentru altă gradație decât cea corespunzătoare vechimii în muncă.

În Cornu Luncii şi Dorna Arini, majorarea salariului de bază s-a făcut prin acordarea indemnizaţiilor de membri în comisiile de concurs şi a voucherelor de vacanţă, depăşindu-se, astfel, indemnizaţia viceprimarului. În Breaza, Cacica, Ciprian Porumbescu, Dornești, Fîntînele şi Vulturești controlorii Camerei de Conturi Suceava au descoperit  majorări salariale, indemnizaţii şi sporuri acordate necuvenite. Este vorba despre spor pentru muncă suplimentară; spor de participare la proiecte europene; spor pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu acordat pentru perioada neimplementării proiectelor; spor de confidențialitate; spor de fond funciar; indemnizație de dispozitiv; spor pentru suplimentul postului, precum şi despre suplimentul corespunzător treptei de salarizare. În Frătăuții Noi, Burla şi Ilișești, indemnizaţii de şedinţă au fost plătite consilierilor locali care nu  au participat la şedinţele lunare de comisie, iar în Preuteşti de vouchere de vacanță au beneficiat, contrar prevederilor legale, atât primarul, cât şi viceprimarul, funcţii de demnitate publică.

În municipiile Suceava şi Fălticeni, în decembrie 2018, indemnizaţia de hrană s-a acordat în mod necuvenit personalului acestor instituţii. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la cumulul de funcţii în sectorul bugetar şi a celor referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă a fost constatată la Straja, dar şi la Direcţia de Asistenţă Socială din Rădăuţi.

În cele din urmă, controlorii Camerei de Conturi Suceava au descoperit că la Primăria din Udești nu au fost respectate prevederile legale cu privire la eșalonarea la plată, pentru o perioadă de 5 ani, a sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești, plata fiind efectuată într-o singură tranşă.