Biserica SFÂNTUL ILIE din Botoșana-construcţie grandioasă, realizată prin forţe proprii de către localnici

Biserica “Sfântul Ilie”, domină vatra satului, fiind poziţionată pe o culme din centrul localităţii. Ea este ridicată aproape de vechea biserică, la marginea cimitirului, într-o zonă uşor accesibilă credincioşilor.

Edificiul este construit într-o manieră clasică a arhitecturii Bisericii Ortodoxe Române, în plan tradiţional de cruce, foarte des întâlnit în spaţiul cultural al Moldovei. Are o lungime de douăzeci şi opt de metri cu o lăţime de şaisprezece în dreptul absidelor pe care se ridică trei turle de formă hexagonală iar cea mai mare dintre ele are o înălţime de 27 de metri

Biserica este centrul spiritual al sătenilor din Botoşana, un loc de închinăciune şi smerenie, o încununare a măreţiei credinţei în Dumnezeu a locuitorilor din această zonă. În fiecare duminică şi zi de sărbătoare localnicii vin în număr mare la biserică, tineri şi vărstnici. Participă la slujbe, se roagă cu smerenie şi se bucură de atmosfera liniştită a sfântului locaş.

Acestea sunt elementele spirituale şi arhitecturale care promovează biserica “Sfântul Ilie” drept obiect de interes turistic al localităţii, vizitatorii având posibilitatea să admire o construcţie grandioasă, realizată prin forţe proprii de către localnici. Turistul se poate convinge astfel, încă odată, de continuitatea credinţei în Bucovina, o zonă istorică în care creştinismul a fost şi este la loc de cinste în inima românilor.

Muzeul sătesc din centrul satului

 

Muzeul sătesc din Botoşana este poziţionat în centrul localităţii şi a fost fondat în anul 1973 prin strădania lui Vasile Boca, un profesor de la şcoala din localitate, care a manifestat interes pentru istoria locului Spaţiul expoziţional ocupă patru camere în care sunt amenajate secţiile de istorie şi de etnografie. Prima încăpere este destinată secţiei de istorie şi cuprinde exponate aranjate cronologic, care aparţin perioadelor istorice străveche, antică, medievală, modernă şi contemporană.

Pentru perioada neoliticului, muzeul are expuse unelte şi arme din silex şi gresie şi fusaiole din lut ars, care reprezintă accesorii ale unor vechi războaie de ţesut

Epocă modernă şi contemporană a expoziţiei este reprezentată de o colecţie de sigilii ale comunei Botoşana, o carte veche cu coperţi din piele, un pistol şi o grenadă de la începutul secolului XX, diverse obiecte de istorie locală, precum pecetea „obştii pădurii” din Botoşana şi pecetea comunei din anul 1784. Tot aici găsim o colecţie numismatică cu monede de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX din Imperiul Austro-Ungar, întregită de medalii din perioada lui Franz Iosif, împărat al casei regale de Habsbourg şi Mare Duce al Bucovinei.

Secţia de etnografie a muzeului sătesc din Botoşana este amenajată în trei camere şi oferă o imagine fidelă a unei gospodării ţărăneşti de la începutul secolului XX. Muzeul reconstituie ambianţa intimă a locuinţei bucovinene prin intermediul mobilierului specific, a uneltelor de muncă, a vaselor, a covoarelor şi a ţesăturilor specifice.

Costumele populare expuse sunt şi ele vechi de peste un secol şi se află într-o stare bună de conservare.

Expoziţia prezintă şi diverse obiecte care aparţin unor obiceiuri şi îndeletniciri tradiţionale. Printre acestea se remarcă un băţ de vătăjăl, ştergare de nuntă, lăzi de zestre şi bâte de cioban. Toate exponatele din secţia de etnografie a muzeului sunt donate de către localnici şi ne introduc într-o gospodărie tipic botoşăneană de acum o sută de ani, şi constau în totalitatea uneltelor, a obiectelor de uz casnic şi a îmbrăcămintei folosite în secolul trecut într-o locuinţă din Bucovina.

Prin complexitatea exponatelor sale şi a modului în care sunt puse în valoare, muzeul sătesc din Botoşana este un obiectiv turistic important, care merită pus în valoare şi inclus în circuitul turistic al zonei.