Agenţia ONU pentru Refugiaţi face apel la calm şi la reducerea tensiunilor la frontierele Turciei cu UE

Declaraţie UNHCR cu privire la situaţia de la frontiera Turciei cu Grecia

UNHCR, Agenţia ONU pentru Refugiaţi, face apel la calm şi la reducerea tensiunilor la frontierele Turciei cu Uniunea Europeană, având în vedere creşterea numărului de persoane – inclusiv refugiaţi şi solicitanţi de azil- în zonă.

UNHCR monitorizează evoluţia situaţiei din Turcia şi Grecia şi oferă sprijinul său. Ca în orice situaţie similară, este important ca autorităţile să se abţină de la orice măsuri care ar putea intensifica suferinţa persoanelor vulnerabile.

Toate statele au dreptul de a-şi controla frontierele şi de a gestiona deplasările neregulate, dar, în acelaşi timp, ar trebui să se abţină de la utilizarea forţei excesive sau disproporţionate şi să menţină sisteme care să permită gestionarea cererilor de azil în mod ordonat.

Nici Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi nici legislaţia UE privind refugiaţii nu oferă o bază legală pentru suspendarea primirii cererilor de azil. Articolul 78 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea UE (TFUE) evocat de guvernul elen permite adoptarea de măsuri provizorii de către Consiliu, la propunerea Comisiei şi în consultare cu Parlamentul European, în cazul în care unul sau mai multe state membre se confruntă cu o situaţie de urgenţă caracterizată printr-o intrare bruscă de resortisanţi ai ţărilor terţe. Cu toate acestea, clauza nu poate suspenda dreptul de a solicita azil – un drept recunoscut internaţional- şi nici principiul nereturnării, ambele subliniate şi de legislaţia Uniunii Europene. De asemenea, persoanele care intră neregulamentar pe teritoriul unui stat nu ar trebui să fie pedepsite dacă se prezintă fără întârziere la autorităţi pentru a solicita azil.

La graniţele dintre Turcia şi UE, UNHCR lucrează cu parteneri naţionali, Semiluna Roşie Turcia, OIM (Agentia ONU pentru Migraţie) şi Unicef, evaluând situaţia şi oferind asistenţă umanitară acolo unde este nevoie. Grupurile aflate acolo au inclus sirieni, afgani, iranieni, sudanezi şi alte naţionalităţi – inclusiv femei, copii şi familii, aflaţi în condiţii precare.

În Grecia, echipele UNHCR au raportat sosirea pe insulele din estul Mării Egee (Lesvos, Chios, Samos) a aproximativ 1.200 de persoane în cursul zilei de 1 martie şi pe 2 martie dimineaţa, o rată a sosirilor mai mare decât rata recentă zilnică. UNHCR a completat stocurile de alimente şi pături pentru a-i sprijini pe nou-veniţi şi a confirmat că alţi parteneri au stocuri suplimentare.

Grecia şi alte state aflate la frontiera externă a UE nu ar trebui să fie lăsate singure. În continuare, este nevoie de resurse, capacitate şi solidaritate din partea Europei pentru a sprijini răspunsul Greciei.

În acelaşi timp, trebuie susţinut şi intensificat sprijinul internaţional acordat Turciei, care găzduieşte deja milioane de refugiaţi, dar şi altor ţări vecine Siriei.

În timp ce atât situaţia de la graniţele vestice ale Turciei şi Grecia cât şi deplasarea a câteva mii de persoane sunt îngrijorătoare, dezastrul umanitar care se desfăşoară în nord-vestul Siriei şi nevoile umanitare masive în Idlib pentru aproximativ 950.000 de persoane strămutate intern continuă să necesite acţiuni urgente.