Restricţii la intrarea în România pentru cetăţenii străini

În aplicarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.20202 privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid 19, începând din data 22.03.2020, ora 22.00 se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu excepţia situaţiei în care aceştia
tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înţelegeri cu statele vecine.

Măsura de nepermitere a intrării în Romania dispusă faţă de cetăţenii străini şi apatrizi se realizează în conformitate cu normele corespunzătoare stabilite de Regulamentul UE 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la codul Uniunii privind regimul de trecere al frontierelor de către persoane (codul frontierelor Schengen).

Fac excepţie de la această măsura şi le este permisă intrarea pe teritoriul României cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

* sunt membri de familie ai cetăţenilor români;

* sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în
România;

* sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

* sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;

* este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

* sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;

* sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

* sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

În continuare, în punctele de trecere a frontierei, pentru cetăţenii români şi cetăţenii UE se derulează procedurile stabilite în urma Hotărârilor CNSSU pentru persoanele care sosesc în România, având ca zonă de plecare sau tranzit zone de risc şi state unde sunt confirmate cel puţin 500 cazuri de infecţie COVID 19.

Persoanele sunt îndrumate de poliţistul de frontieră către personalul Direcţiei de Sănătate Publică din punctele de trecere a frontierei pentru completarea declaraţiilor şi efectuarea triajului epidemiologic în vederea dispunerii unor măsuri specifice de autoizolare la domiciliu sau plasare în carantină.

Referitor la transportul de mărfuri, revenim cu precizarea că în conformitate cu articolul 4 din O.M. nr. 1 şi articolul 9 alin. 3 din O.M. nr. 2, în punctul de trecere a frontierei, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t au obligaţia să aibă asupra lor şi să poarte mijloace individuale de protecţie, precum dezinfectant, mănuşi, mască pentru faţă, precum şi să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinaţie.

Conducătorii acestor autovehicule, care sosesc din “zone roşii” sau “zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.