Judecatoarea Luminita Froicu a fost detasata la CSM. Judecatoarea Liliana Condrovici conduce Secţiei I civilă a Tribunalului Suceava

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât astazi,  modificarea componenţei comisiei de evaluare constituite la nivelul Tribunalului Suceava. CSM a numit  în calitate de membru desemnat pe doamna judecător DARAGIU DELIA în locul doamnei judecător Froicu Luminiţa, ca urmare a detaşării sale la Consiliul Superior al Magistraturii. numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător HUŢULEAC
LAVINIA în locul doamnei judecător Morişcă Emanuela, al cărei mandat a expirat la data de 21 martie 2020; Numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător ŞEPELEA NICOLAE,
în locul doamnei judecător Huţuleac Lavinia.

Consiliul Superior al Magistraturii a decis prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Suceava a doamnei judecător CONDROVICI LILIANA.