La 67 de ani, un localnic din Vatra Dornei a fost trimis în închisoare

La 67 de ani, un bătrân din Vatra Dornei a fost încarcerat. Judecătoria Vatra Dornei a decis să îl condamnte  pe  Forța Dănuț la pedeapsa închisorii de 1 an și o lună. Pe  iulie, polițiștii l-au găsit   pe raza comunei Poiana Stampei. Cel în cauză a fost reținut și escortat la Penitenciarul Botoșani, unde a fost depus în vederea executării pedepsei.

Dorneanul a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de  uz de fals- la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare;  tentativa la infracţiunea de „înşelăciune” – pedeapsa de 1 (unu) an închisoare;

În baza art.38 alin.1 raportat la art.39 alin.1 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an închisoare la care se adaugă un spor de o lună de zile reprezentând 1/3 din totalul celeilalte pedepse, astfel încât rezultă pedeapsa de 1 (unu) an 1 (una) lună închisoare. Inițial, instanța a decis suspendarea executării de 1 an și o lună de închisoare, sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani  calculată de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri dar că dorneanul avea o serie de obligații care trebuiau respectate.

Instanța atrăgea în 2019,  atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse prin prezenta hotărâre sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare constând în sancţiunea revocării suspendării sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei. În același doar a mai fost cercetat Marica Eugen pentru fals material în înscrisuri oficiale- 4 (patru)luni închisoare.  „fals material în înscrisuri oficiale”-4 (patru)luni închisoare. Instanța a decis ca  inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) luni închisoare la care se adaugă un spor de 6 luni și 20 de zile reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel încât rezultă pedeapsa de 10 (zece) luni și 20 (douăzeci) zile închisoare. Aceeași instață a decis supendarea executării pentru Marica Eugen dar a impus o serie de obligații pentru inculpat.

Pentru infracțiuni similare a fost condamnat și  ROBU ANCHIDIM  dar completul de judecată după ce a analziat condmanările a dispus   suspendarea executării pedepsei de 8 (opt) luni și 20 (douăzeci) de zile închisoare apicată inculpatului , sub supraveghere pe o perioadă de 2 (doi) a

In baza art. 397 Cod procedură penală, rap. la art.1349, 1350 Cod civil, obligă inculpatul Robu Anchidim să plătească părții civile SC RALFI IFN SA, suma de 19.742,65 lei cu titlul de credit nerestituit. Ia act că persoanele vătămate SC TBI CREDIT IFN SA și ERB RETAIL SERVICES IFN SA nu s-au constitut părți civile în procesul penal.

În conformitate cu prev. art 256 cod procedură penală instanța va dispune anularea înscrisurilor falsificate de inculpatul Marica Eugen, respectiv: adeverinţele de salariu cu numerele 5387 din 30.06.2014 pe numele Forţa Negrea Dănuţ, 5327 din 24.06.2014 pe numele Robu Anchidim şi 5327 din 24.06.2014 pe numele Bernic Vasile-Florin.

În iunie 2019,  Judecătoria Suceava a admis  cererea de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere în ceea îl priveşte pe numitul FORŢA NEGREA DĂNUŢ formulată de către Serviciul de probaţiune Suceava, prin raportare la soluţia judiciară emisă prin Sentinţa penală cu nr. 15/29.01.2019 a Judecătoriei Vatra Dornei, rămasă definitivă prin Decizia penală cu nr. 680/05.07.2019 a Curţii de Apel Suceava, ambele pronunţate în dosarul cu nr. 40/334/2018, respectiv pedeapsa de 1 (unu) an 1 (una) lună închisoare , sub forma suspendării pedepsei sub supraveghere . Dispune, în consecinţă executarea pedepsei de 1 (unu) an 1 (una) lună închisoare. Dorța Negrea Dănuț a încercat să atace decizia instanței însă fără sorți de izbândă .

 

 

Distribuire articol