DSP Suceava.Două din cele 14 persoane prezente la proba de interviu, pentru 2 posturi de statisticieni medicali debutanți au fost admise

2 persoane din cele 14 prezente la proba de interviu, pentru 2 posturi de statisticieni medicali debutanți scoase la concurs de  DSP Suceava  au fost admise.

Rezultatele au fost făcute publice astăzi, cele 2 posturi fiind de statisticieni medicali debutanţi (cu rol de operator calculator) la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile:

Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile:
Nr. crt Nume, prenume candidat Punctaj obtinut la interviu            Rezultat interviu            ADMIS/RESPINS
1 BOICIUC FABIAN                                                    83,33                                   RESPINS
2 BORHAN PAUL -ŞTEFAN                                  55                                           RESPINS
3 BOTEZATU MIHAELA-GEORGIANA               70                                                  RESPINS
4 CIOANCA SIMONA ELENA                             43,33                                                       RESPINS
5 CIURSĂ ROBERT-IULIAN                                    86,66                                                   ADMIS
6 GAFIŢA CĂTĂLINA-IOANA                                      28,33                                       RESPINS
7 GROSU ALEXANDRU 80 RESPINS
8 IUGA ILIE-BOGDAN                                                  28,33                                             RESPINS
9 MATEI VIANA-RADA-NARCISA                             30                                                 RESPINS
10 MIRON CEZAR                                                   28,33                                             RESPINS
11 ROŞU IONELA-VASILICA                                    36,66                                             RESPINS
12 ROTARU GABRIELA                                             36.66                                                 RESPINS
13 SMOCOT CODRIN FLAVIUS                                   96,66                                                ADMIS
14 URSACHE ANDREEA                                         61,66                                                 RESPINS

 

Pentru postul de inspector de specialitate debutant (domeniul informatică/calculatoare) la
Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

 

Nr. crt Nume, prenume candidat        Punctaj obtinut la interviu             Rezultat interviu                    ADMIS/RESPINS
1 BOICIUC FABIAN                                       93.33                                               ADMIS
2 BUJDEI MIHAI                                          65                                                   RESPINS
4 CUSNIR ANY MARIA                  neprezentat

 

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea Ordinului Ministrului Sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și
unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior. Prezentul anunt se afisează astăzi 13 iulie 2020, ora 15,