Primăria Câmpulung Moldovenesc cumpără toaletă publică automată cu autocurățare

Primăria Câmpulung Moldovenesc cumpără toaletă publică automată cu autocurățare. Potrivit e-licitate.ro  UAT are la dispoziția suma de 168. 067 RON, banii provin din fonduri bugatare.  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10.08.2020 15:00. 

Obiectivul general al contractului constă în achiziționarea unei toalete publice automate cu autocurățare, în vederea asigurării condițiilor de igienă și sănătate a populației, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste un termen-limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor. In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este adresata in cadrul termenului-limita de 5 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 3 zile.

Turda are din luna iunie 2020

 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda anunța  inaugurarea primei toalete, automată, publică cu auto-curățare pentru exterior, gândită și construită cu un dublu obiectiv, armonizând fiabilitatea și durata printr-o tehnologie care să garanteze siguranța pe durata folosirii și o perfectă igienizare la fiecare folosire, fiind în măsură să elimine 99,99% din bacterii cu un impact foarte redus asupra mediului înconjurător, implementat cu un sistem de calitate ISO 9001:2000.