Salarii de dezmăț la Teatrul „Matei Vişniec” din Suceava

Salariul de bază lunar al directorului general ajunge la 14.361 de lei pe lună, cel al şeful de serviciu la 8.229 de lei,  casierul şi magazinerul cu experienţă având 3.702 de lei lunar

Consiliul Local Suceava  a aprobat, în şedinţa ordinară a lunii august, o hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual de la Teatrul municipal „Matei Vişniec” din reşedinţa de judeţ.

Conform expunerii de motive la proiectul de hotărâre, este vorba despre actualizarea cuantumului brut al salariilor de bază valabile de la 1 august 2020, prin introducerea influenţei creşterii la 2.230 de lei a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil începând cu 1 ianuarie 2020.

„Prin această majorare, care include creşterea salariului minim, fondul de salarii pentru personalul contractual din familia ocupaţională din cadrul Teatrului ,,Matei Vişniec,,   Suceava va creşte cu circa 7,2% şi se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 30.01.2020”  se arată în adresa înaintată de instituţia de teatru Primăriei Suceava, şi semnată de managerul Carmen Viorica Steiciuc.

Potrivit Anexei la proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării plenului deliberativului sucevean, salariul de  bază lunar corespunzător gradului II este de 14.361 pentru directorul general şi de 12.778 de lei în cazul directorului general adjunct. Contabilul-şef are, la acelaşi grad, 9.879 de lei pe lună, şeful de serviciu-8.229 de lei, iar şeful de atelier-7.314 de lei. Consilierii, experţii şi inspectorii de specialitate au salariul de bază pornind de la 3.702 lei pe lună în cazul debutanţilor şi ajungând la 5.597 de lei, în cazul celor cu gradul I A. La debut, Casierul şi magazinerul cu studii medii au stabilite salarii de bază de 2.765 de lei, pentru cei cu experienţă acestea fiind de 3.702 de lei lunar.

Din decembrie 2019, organigrama instituţiei s-a îmbogăţit cu 7 posturi contractuale de execuţie

Potrivit Legii-cadru nr. 153 din 2017, pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din primării şi consilii locale, cât şi pentru instituţii şi servicii publice de interes local din subordinea acestora,  salariile de bază se stabilesc prin hotărâre de consiliu local, în urma consultării organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Teatrul municipal „Matei Vişniec” a fost înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 246 din 24 septembrie 2015, având 31 de posturi în organigramă, dintre care 4 de funcţii contractuale de conducere şi 27 de funcţii contractuale de execuţie. Din decembrie 2019, în organigramă au mai fost introduse 7 posturi contractuale de execuţie.

La începutul lunii iunie 2020, pe fondul epidemiei de COVID-19, primarul Ion Lungu anunţa că s-au făcut demersuri la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava în vederea acordării şomajului tehnic pentru personalul contractual, însă răspunsul dat de responsabilii AJOFM fost unul negativ. „S-au făcut formele pentru a se merge în şomaj tehnic, încă din luna aprilie. Din păcate, aşa-i la noi, la români. Iniţial s-a spus că Guvernul României asigură acest şomaj tehnic, însă de la AJOFM am primit răspuns că primăriile sunt cele care trebuie să-l plătească. Însă, suntem dispuşi să subvenţionăm, în continuare, activitatea teatrală” declara Ion Lungu, primarul Sucevei.

Distribuire articol