31august-Aşezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă

În această zi pomenim punerea în sfânta raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Încă din vechime, creştinii au arătat evlavie pentru lucrurile care au aparţinut Mântuitorului, Maicii Domnului sau sfinţilor. Multe dintre acestea au fost păstrate cu sfinţenie, fiind aşezate în locuri de cinste, iar uneori s-au ridicat biserici pentru păstrarea şi cinstirea lor. Aşa s-a întâmplat cu Veşmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei Omofor, cu Brâul Maicii Domnului, cu moaştele a sute şi mii de sfinţi mucenici, care ne aduc nouă aminte de cei ce au mărturisit de-a lungul vremurilor credinţa în Iisus Hristos Domnul nostru. Brâul Maicii Domnului a fost adus de la Ierusalim la Constantinopol şi a fost aşezat într-o raclă de aur, în biserica închinată Născătoarei de Dumnezeu, numită Chalcopratia şi zidită de împăratul Teodosie al II-lea cel Tânăr (408-450). După mulţi ani, fiind bolnavă Zoe, soţia împăratului Leon al VI-lea Înţeleptul (886-912), a visat că se va vindeca dacă se va aşeza peste ea brâul Maicii Domnului. După vindecarea miraculoasă a împărătesei, toţi creştinii au premărit cu bucurie pe Hristos şi pe Preacurata Lui Maică, iar în amintirea evenimentului s-a rânduit
şi sărbătoarea de astăzi.

sursa:Arhid. Ştefan Sfarghie -Ziarul lumina

Distribuire articol