ACTUALITATE

Decizii definitive ale Curții de Apel Suceava într-un dosar de contrabandă cu țigări. Ce pedepse au primit traficanții de țigări din Piața Mare

Decizii definitive ale Curții de Apel Suceava într-un dosar de contrabandă cu țigări din Piața Mare a Sucevei. După patru ani de procese, inculpații din dosar au aflat deciziile finale. O parte dintre contrabandiști sunt originari din Ucraina dar mutați în Suceava. Trebuie precizat că perchezițiile au fost efectuate de  polițiști și procurorii DIICOT, parte dintre cei inculpați fiind cercetați în alte dosare de contrabandă cu țigări.

Desfiintează, în parte, sentinta penală apelată şi rejudecând: Dispune restituirea către inculpatul Danu Ionel Eugen a autoturismului marca VW Transporter, cu nr. de înmatriculare SV-08-KLI şi nr. de identificare WV2ZZZ70ZWHO79187, ridicat de către I.P.J. Suceava – S.I.C.E. cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 22.04.2016 (conform procesului-verbal de la filele 69-75, vol. VIII, ds. u.p.). Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 (zece) ani închisoare aplicată inculpatului CLISU TOMA PETRU şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 5 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen., la 5 (cinci) ani închisoare, prin reţinerea în încadrarea juridică a faptei a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal (infracţiune din data de 13.04.2016). Reduce pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 6 (şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prev. de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006 cu aplicarea art.41 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 5 C.pen. şi art.38 alin.1 C.pen., la 5 (cinci) ani închisoare, prin reţinerea în încadrarea juridică a faptei a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal (infracţiune din data de 22.04.2016).

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 (unu) an şi 8 (opt) luni închisoare, urmând ca, în final, inculpatul CLISU TOMA PETRU să execute o pedeapsă de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 72 alin. 1 C.pen., deduce din pedeapsa de 6 (şase) ani şi 8 (opt) luni închisoare (în loc de 10 ani închisoare) aplicată inculpatului perioada cât timp acesta a fost reţinut în prezenta cauză, respectiv din data de 22.04.2016, ora 16.40 până la 23.04.2016, ora 16.40.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 (opt) ani închisoare aplicată inculpatei CLISU (fostă Butnăraşu şi fostă Zabavschi) MIHAELA şi repune pedepsele în individualitatea lor. Reduce pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare la care a fost condamnată inculpata pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută şi sancţionată de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, la 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare, prin reţinerea în încadrarea juridică a faptei a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal (infracţiune din data de 13.04.2016).

Reduce pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare la care a fost condamnată inculpata pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă prevăzută şi sancţionată de art.270 alin.3 rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, la 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare, prin reţinerea în încadrarea juridică a faptei a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal şi art. 76 alin. 1 Cod penal (infracţiune din data de 22.04.2016). În baza art.38 alin.1 C.pen. rap. la art.39 alin.1 lit. b C.pen., cu aplicarea art.10 din Legea nr.187/2012, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 106/21.03.2017 a Tribunalului Suceava, rămasă definitivă prin decizia nr.520/16.05.2018 a Curţii de Apel Suceava, în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare, pe care o sporeşte cu o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2 (doi) ani 5 (cinci) luni 10 (zece) zile închisoare, urmând ca, în final, inculpata CLISU (fostă Butnăraşu şi fostă Zabavschi) MIHAELA să execute o pedeapsă de 5 (cinci) ani, 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare. În baza art. 72 alin. 1 C.pen, deduce din pedeapsa de 5 (cinci) ani 9 (nouă) luni şi 10 (zece) zile închisoare (în loc de 8 ani închisoare) aplicată inculpatei perioada cât timp acesta a fost reţinută în prezenta cauză, respectiv din data de 22.04.2016, ora 16.30 până la 23.04.2016, ora 16.30, precum şi perioada reţinerii şi arestării preventive din dosarul nr.1763/86/2015 al Tribunalului Suceava, de la 30.07.2010, până la data de 04.08.2010. Reţine în încadrarea juridică a faptei pentru care a fost condamnat fiecare dintre inculpaţii Cumpăratu Luminiţa, Grosu Constantin, Grosu Maria, Tătărângă Violeta, Luncaş Vladimir şi Luncaş Mariana a circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal. Înlătură dispoziţia de obligare, în solidar, a inculpaţilor Ciuraru Patru Adrian şi Ciuraru Liliana la plata către partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi a sumei de 105.740 lei, reprezentând daune materiale, sumă la care se adaugă dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere calculate, de la data de 13.04.2016, conform art.173 C.pr. fiscală. Constată că inculpaţii Ciuraru Patru Adrian şi Ciuraru Liliana au achitat integral prejudiciul de 105.740 lei, reprezentând daune materiale. Obligă pe inculpaţii Ciuraru Patru Adrian şi Ciuraru Liliana să plătească, în solidar, părţii civile Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere aferente debitului principal, calculate de la data de 13.04.2016 şi până la data plăţii debitului principal, 14.12.2020, conform art.173 C.pr. fiscală. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

Potrivit art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare din apel rămân în sarcina statului. Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 17.02.2020 s-au constatat încetate delegaţiile nr. 322/2020 a avocatului Grosu Alexandru, pentru inculpata apelantă Grosu Maria, nr. 319/2020 a avocatului Crăciunescu George Ciprian, pentru inculpata apelantă Lupu Olga, nr. 311/2020 a avocatului Apetrei Mihaela, pentru inculpatul apelant Grosu Constantin, şi nr. 310/2020 a avocatului Amarie Silvia Ana, pentru inculpata apelantă Tătărângă Violeta, şi s-a dispus avansarea, din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava, a sumei de câte 313,25 lei (25% din suma de 1253 lei) pentru fiecare, cu titlu de onorarii parţialei. Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 29.05.2020 s-au constatat încetate delegaţiile nr. 314/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Călugăreanu Ciprian pentru inculpatul apelant Clisu Toma Petru, nr. 318/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Coroliuc Venera pentru inculpata apelantă Clisu Mihaela, nr. 313/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Bulboacă Ioan pentru inculpata apelantă Cumpăratu Luminiţa, nr. 312/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Biciuşcă Simona pentru inculpata apelantă Rusu Cristina, nr. 320/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Darie Urziceanu Andreea pentru inculpata apelantă Ciuraru Liliana şi nr. 311/29.01.2020 a apărătorului din oficiu Apetrei Mihaela pentru inculpatul apelant Grosu Constantin, şi s-a dispus avansarea, din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava, a onorariului parţial cuvenit acestora în cuantum de 25% din suma de 1253 de lei, respectiv suma de câte 313 de lei pentru fiecare. Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 s-a constatat încetată delegaţia nr. 317/29.01.2020 a domnului avocat Corduneanu Gabriel Cosmin, desemnat din oficiu inculpatul Ciuraru Petru Adrian şi s-a dispus avansarea, din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava, a onorariului parţial cuvenit acestuia în cuantum de 50% din 1253 lei, respectiv suma de 626,5 lei, având în vedere complexitatea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, sumele de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Cobelea Anna (avocat Viorescu Răzvan), de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Barbă Nicolae (avocat Adomniţei Oana), de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Luncaş V. Vladimir (avocat Şteţco Andreea), de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Luncaş Mariana (avocat Nichitean Sergiu), de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru Şandru Sorin (avocat Dascălu Mirabela), de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Luncaş Vladimir (avocat Iacob Manuela) şi de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Boariu Camelia Lăcrămioara (avocat Amarandei Silvia) se avansează din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava.

În baza art. 415 alin. 1 Cod de procedură penală, ia act că inculpatele Dugan Larisa şi Rusu Cristina şi-au retras apelurile declarate împotriva sentinţei penale nr. 393 din data de 27.07.2018 a Judecătoriei Suceava. În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatele Dugan Larisa şi Rusu Cristina să plătească statului câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel. Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 22 septembrie 2020 s-a dispus avansarea, din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului Suceava, a sumei de 1253 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Dugan Larisa (avocat Casoinic Vasile – delegaţie nr. 315/29.01.2020).

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) Cod de procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de persoana interesată Moroşan Silviu şi inculpaţii Cobelea Anna, Danu Olga Ivanivna, Nechita Doina, Nechita Luminiţa, Barbă Nicolae, Gavrilovici Viorica, Zabavschi Ghiocel Liviu şi Lupu Olga împotriva sentinţei penale nr. 393 din data de 27.07.2018 pronunţată de Judecătoria Suceava. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă persoana interesată Moroşan Silviu şi inculpaţii Cobelea Anna, Danu Olga Ivanivna, Nechita Doina, Nechita Luminiţa, Barbă Nicolae, Gavrilovici Viorica, Zabavschi Ghiocel Liviu şi Lupu Olga la plata către stat a sumei de câte 1000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii Danu Ionel Eugen, Clisu Toma Petru, Clisu Mihaela, Cumpăratu Luminiţa, Grosu Constantin, Grosu Maria, Tătărângă Violeta, Luncaş V. Vladimir, Luncaş Mariana, Ciuraru Petru Adrian şi Ciuraru Liliana, împotriva sentinţei penale nr. 393 din data de 27.07.2018 pronunţată de Judecătoria Suceava. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 20 ianuarie 2021.