Stagii de practică pentru 250 de studenţi ai USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava şi societatea Great People Inside din Braşov, anunţă finalizarea implementării proiectului „Învață din practică-INDIP!”. USV informează, printr-un comunicat de presă, că proiectul şi-a propus realizarea de investiţii în domeniul educaţiei, în vederea dobândirii de noi competenţe prin îmbunătăţirea accesibilităţii, utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, dar şi prin crearea, în parteneriat cu angajatorii, a mediilor de practică în cadrul Universităţii. Potrivit sursei citate, implementarea proiectul INDIP a contribuit „concret și coerent” la creșterea accesului la un sistem de educație și de formare profesională de calitate, la stimularea ocupării, dar şi la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate. De asemenea, proiectul a determinat creşterea ratei de participare a studenţilor la stagii de practică în cadrul unor parteneriate nou-înființate, precum și prin dezvoltarea celor existente, care să faciliteze inserţia pe piața muncii a absolvenților de studii universitare. Printre altele, pe durata implementării proiectului 250 de studenți au fost selectați și introduși în grupul țintă, iar 30 de firme nominalizate și 25 tutori au fost nominalizați în vederea derulării stagiilor de practică. Totodată, 250 studenţi au urmat efectiv stagii de practică, s-au ţinut 11 sesiuni de grup consiliere şi orientare în carieră, s-a înfiinţat un Laborator de dezvoltare a competenţelor, o platformă colaborativă și o bază de date a angajatorilor. Nu în cele din urmă, acordate au fost 75 premii pentru participarea la competiţia de dezvoltare competenţe digitale, dar şi 13 premii pentru participări la târgul de firme simulate. Valoarea totală a proiectului este circa 2,21 milioane de lei, dintre care 2,16 milioane de lei reprezintă cofinanțare UE. Perioada de implementare  a fost de 30 de luni, respectiv de pe 25 iulie 2018 până pe 24 ianuarie 2021. Proiectul fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.

Distribuire articol