Un preot din Vatra Dornei, sare în apărarea feței bisericești din Suceava: Botezul săvârșit la Suceava a fost oficiat corect, conform Învățăturii Bisericii Ortodoxe

,,Botezul săvârșit la Suceava a fost oficiat corect, conform Învățăturii Bisericii Ortodoxe și din punct de vedere liturgic, nu i se poate reproșa absolut nimic preotului, pr. Prof. Dr. Docent Mihai VALICĂ  de la Catedrala ,,Sfânta Treime,, din Vatra Dornei.    Preotul arată că  este  Doctor în Teologie al Universității „Albert Ludwig” din Freiburg, Germania.

Afirmațiile preotului  de la Catedrala din Vatra Dornei  vin în contextul în care colegul său în haine preoțești este cercetat pentru ucidere în culpă. Alexandru Mazarache și-a angajat și un avocat care să îl apere în fața procurorilor după ce bebelușul scufundat în crostelniță la botez a murit  la Spitalul Județean Suceava, la câteva ore.

Ce spune preotul Mihai VALICĂ pe site-ul arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

1. Precizări biblice importante

Taina Sfântului Botez a fost instituită de însuşi Mântuitorul, când, înainte de înălţarea Sa la cer, a zis Sfinţilor Apostoli: “Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 19-20).

Cuvântul botez vine din limba greacă „baptizein” care înseamnă „a scufunda în apă”.

Mărturiile biblice abundă în acest sens, demonstrând săvârşirea Botezului prin afundare. Amintim în acest sens textul din cartea Faptele Apostolilor, care relatează botezul famenului reginei Etiopiei, Canadachia: “Filip, deschizând gura sa şi începând… i-a binevestit pe Iisus. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar famenul a zis: iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: Dacă crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât amândoi în apă, şi Filip, şi famenul, şi l-a botezat…” (Faptele Apostolilor 8, 35-38). Socotim textul acesta scripturistic suficient de explicit pentru justificarea practicii. Botezului prin afundare în apă. 

Întreaga Tradiţie apostolică este fermă în a afirma necesitatea săvârşirii botezului prin întreită afundare. Amintim în acest sens “Canonul 47 al Sfinţilor Apostoli”: “Dacă vreun episcop sau preot va boteza a doua oară pe cel ce are botez adevărat sau nu va boteza pe cel botezat de ereticii care nu botează în numele Sfintei Treimi (adică prin întreită afundare, n.n.), să se caterisească ca unul care-şi bate joc de crucea şi moartea Domnului…”. „Canonul 50 al Sfinţilor Apostoli” arată la fel: “Episcopul sau preotul care nu va face trei afundări ale Tainei într-un Botez rostind la fiecare afundare câte un nume al Sfintei Treimi, ci va afunda pruncul numai o dată spre închipuirea morţii Domnului, cum făceau ereticii eunomieni, să se caterisească…” (textele acestor canoane, alături de multe altele, sunt cuprinse în “Molitfelnic”, înaintea “Rânduielii” propriu-zise a “facerii catehumenului sau a celui chemat la Botez”, cuprinse în rubrica “Canoanele Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi pentru Sfântul Botez”; a se vedea în acest sens “Molitfelnic”, ediţia a cincea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, pp. 15-18).

Semnificaţia Botezului săvârşit prin întreită afundare este aceea a morţii şi învierii noastre împreună cu Hristos. Actul afundării în cristelniţă este moartea noastră reală împreună cu Hristos, iar ridicarea din ea este realitatea învierii noastre împreună cu El. Deci, la Botez creștinul lasă moartea în spatele său, ia în fața sa are adormirea în Domnul, la timpul rânduit de Dumnezeu.

2. Modalități alternative doar în caz de boală

Astăzi, mulţi credincioşi solicită înlocuirea formei Botezului prin afundare, cu stropirea sau turnarea. Această formă a Botezului prin stropire sau turnare poate fi aplicată însă doar clinicilor, adică celor care nu se pot ridica de pe pat pentru a fi afundaţi, din pricina unor boli incurabile. În această situaţie, forma Botezului prin afundare nu poate fi împlinită, recurgându-se la stropire sau turnare. Această formă a Botezului poartă numele de “Botez clinic”- Botez de necesitate, şi el este acceptat doar prin iconomie sau pogorământ de la regula Bisericii, care rămâne afundarea.

Textele citate la începutul prezentului material exprimă suficient de explicit regula Bisericii în ceea ce priveşte săvârşirea Tainei Sfântului Botez, prin întreită afundare. Observăm că, nu se aminteşte în nici un loc despre vreun alt mod de săvârşire a Tainei Botezului, decât acela al întreitei afundări.

Aşadar, Botezul săvârşit în mod obişnuit prin turnare sau prin stropire nu se justifică în nici un fel. El este doar o excepţie de la regula Bisericii, în cazurile celor bolnavi pe pat, sau în cazul pruncilor, a celor aflați în incubatorul medical, care nu pot fi afundaţi. Singura regulă valabilă rămâne aceea a Botezului săvârşit prin afundare.

3. Procedura tehnică a Botezului

MOLITFELNIC (IBMO,București 2002, p.40) „…după ce-l unge cu undelemn tot peste trupul, îl ia în mâini și, ținându-l drept și uitând spre răsărit, îl botează afundându-l de trei ori zicând la întâia afundare: Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin La a doua afundare: și al Fiului . Amin. Iar la a treia afundare: și al Sfântului Duh. Amin; acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

LITURGICA SPECIALĂ, Preot Prof. Dr. Ene Braniște ( IBMO, București,1980, pp.362-363)

„Apoi resfrângându-și felonul, ia pruncul gol cu ambele mâini și ținându-l cu fața spre răsărit, îl afundă de trei ori în apa din cristelniță (în așa fel ca apa să treacă peste creștet) zicând la prima afundare: Se botează robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui. Amin La a doua afundare: și al Fiului . Amin. Iar la a treia afundare: și al Sfântului Duh. Amin; acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin, după aceasta îl pune pe brațele nașului, care ține în mâini o pânză albă (dacă e adult îl îmbracă într-o cămașă albă), zicând: „Îmbracă-se robul roaba), lui Dumnezeu (N), în haina dreptății, în numele Tatălui…” etc”.

Concluzii: Botezul săvârșit la Suceava a fost oficiat corect, conform Învățăturii Bisericii Ortodoxe și din punct de vedere liturgic, nu i se poate reproșa absolut nimic preotului.

În speranța unei obiective și înțelegătoare sentințe,,.

 

Distribuire articol