ACTUALITATE

Adâncata, Hănțești, Pojorâta, Șaru Dornei, Horodnic de Jos și Iacobeni- SCENARIU GALBEN. Poiana Stampei-Scenariu Roșu

Astăzi, 28.02.2021, ora 11:00, a avut loc on – line ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca prim punct pe ordinea de zi stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a analizei incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori în județul Suceava.

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 28.02.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulare în condițiile Art. 4 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 45 din data de 13.02.2021 și Art. 2 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 47 din data de 14.02.2021  privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 65 din 28.02.2021.

În condițiile Art. 2 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 47 din data de 14.02.2021, și având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, s-a dispus încetarea aplicării măsurilor stabilite prin hotărârea sus-menționată, pentru comuna Volovăț (0,63).

Prin Hotărârea nr. 65 din 28.02.2021, s-au dispus, începând cu data de 01.03.2021, ora 00.00, pentru comunele Adâncata, Hănțești, Pojorâta, Șaru Dornei și începând cu data de 02.03.2021, ora 00.00, pentru comunele Horodnic de Jos și Iacobeni, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 35/2021

1. Adâncata 1,59 01.03.2021, ora 00.00 14.03.2021, ora 24.00
2. Hănțești 1,73 01.03.2021, ora 00.00 14.03.2021, ora 24.00
3. Pojorâta 2,02 01.03.2021, ora 00.00 14.03.2021, ora 24.00
4. Șaru Dornei 2,38 01.03.2021, ora 00.00 14.03.2021, ora 24.00
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 35/2021

5. Horodnic de Jos 1,60 02.03.2021, ora 00.00 15.03.2021, ora 24.00
6. Iacobeni 1,51 02.03.2021, ora 00.00 15.03.2021, ora 24.00

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unitate administrativ-teritorială pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 35/2021

1. Poiana Stampei 3,48 02.03.2021, ora 00.00 15.03.2021, ora 24.00