11 aprilie 2021. Sfântul Calinic de la Cernica, ocrotitorul celor aflaţi în mari nevoi şi suferinţe

Zi de mare sărbătoare astăzi, marcată cu cruce roşie. Îl prăznuim pe Sfântul Calinic de la Cernica, ocrotitorul celor aflaţi în mari nevoi şi suferinţe. Cu orice problemă te-ai confrunta, roagă-te Sfântului Calinic şi vei obţine ajutor grabnic.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut în București, pe 7 octombrie 1787, potrivit crestinortodox.ro. La vârsta de 20 de ani ajunge la mănăstirea Cernica. La cererea duhovnicului său, tânărul Constantin devine monahul Calinic. La mănăstirea Cernica a fost ieromonah, preot și stareț timp de 31 de ani. Refuzând să fie mitropolit al Ungrovlahiei, a fost ales în anul 1850 în fruntea episcopiei Râmnicului. Acesta episcopie funcționa la Craiova și fusese mutată în urmă incendiului din 1847. Reclădind catedrala episcopală de la Râmnicu-Vâlcea, s-a mutat aici în 1857, unde a păstorit până în 1868.

Printre înfăptuirile sale de seama se numără și Mănăstirea Frasinei, lăcaşul de cult unde nu au acces femeile. Potrivit Tradiției, Sfântul Calinic a pus pe drumul spre Frasinei o bornă: „Până aici au voie femeile, de aici este partea monahilor„.

Sfântul Calinic a înființat o tipografie în anul 1861, la Râmnic. La acesta tipografie a tipărit cărți de cult și multe dintre lucrările sale. A fost îngropat la Mănăstirea Cernica, în tinda Bisericii „Sfântul Gheorghe“. Moaștele Sfântului Calinic se află la mănăstirea Cernica.

Calendar ortodox 11 aprilie 2021. Rugăciunea Sfântului Calinic pentru depăşirea nevoilor şi suferinţelor

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni!

Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă vindecare grabnică și mântuire.

 

Cu întărire Dumnezeiască împărtăşit fiind, părinte, goneşte întunericul sufletului meu, ca să laud după cuviinţă lupta ta cea bună împotriva nevăzuţilor vrăjmaşi, a patimilor trupului şi a lumeştilor deşertăciuni.

Primeşte, preasfinte, cântarea şi rugăciunea noastră, a celor nevrednici și aflați la vremuri de mari încercări şi caută din înălţimea cerului spre cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta. Amin!

Distribuire articol