CSM recrutează 2 experți IT externi. Care este procedura

Consiliul Superior al Magistraturii anunță lansarea procedurii de selecție pentru recrutarea a 2 experți IT externi, în vederea implementării unora dintre activitățile prevăzute în cadrul proiectului “Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” (cod MySMIS 135225/SIPOCA 760).

Serviciile solicitate vizează participarea la demersurile efectuate de Consiliului Superior al Magistraturii în vederea achiziției unei soluții informatice destinată îmbunătățirii activității tuturor direcțiilor, serviciilor și birourilor de specialitate din cadrul aparatului tehnic al Consiliului.

Proiectul “Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” (cod MySMIS 135225/SIPOCA 760) este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional de Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin îmbunatățirea competențelor strategice și manageriale, consolidarea capacității operaționale, în calitate de factor de decizie responsabil pentru buna gestionare a sistemului judiciar, pentru asigurarea condițiilor de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor, precum și pentru gestionarea corectă și echilibrată a carierei judecătorilor și procurorilor.

Documentele privind procedura de selecție sunt accesibile aici.

Distribuire articol