ANUNȚANUNT

ANUNŢ DECIZIE DE EMITERE A AVIZULUI DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, titular al planului: „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Ocolul Silvic Vama din cadrul Direcției Silvice Suceava”, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava de finalizare a procedurii de evaluare de mediu pentru planul menţionat.

Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care este un act administrativ ce poate face obiectul unei acţiuni în justiţie în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.